Kontakt

Överförmyndarens samtycke

För vissa åtgärder du utför för den enskildes räkning krävs enligt lag överförmyndarnämndens samtycke.

Som god man är du ett viktigt stöd för din huvudman.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs vid:

  • uttag av spärrade bankmedel
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt.
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning.
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning.
  • drivande av rörelse.
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skifte; ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen – under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med bouppteckningen sändas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

För ytterligare information kontakta överförmyndarenheten.

Kontakt

Telefontider

Måndag-tisdag, torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00
Tfn 0278-250 04
Fax 0278-252 03
overformyndare@bollnas.se

Besöksadress

Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs

Lunchstängt kl. 12-13

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00

Senast uppdaterad 2020-01-23 09.01