Grundutbildning för att bli god man/förvaltare

Överförmyndarenheten kommer att hålla grundutbildning/information för dig som är ny god man/förvaltare eller är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare.

Välj det tillfälle som passar dig, höstens datum för grundutbildning är:

Torsdag den 31 oktober kl. 13.30 - ca 17.00.
Stadshuset i Bollnäs, Bollnässalen

Torsdag 28 november kl. 13.30 – ca 17.00.
Stadshuset i Bollnäs, Rengsjörummet

Anmälan

Obs! Anmäl dig senast två dagar innan utbildningstillfället till overformyndare@bollnas.se eller tfn 0278-250 04. Telefontid mån, tis, tors kl. 10.00–12.00, fre kl. 11.00–12.00.


Senast uppdaterad 2019-10-18 08.12

Tyck till om sidan