Kontakt

Sexuella övergrepp, våldtäkt & grooming

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp.

Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, alltifrån att man blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar eller att tvingas tillfredsställa någon sexuellt . Att tvingas se pornografi eller bevittna sexuella handlingar, är också sexuella övergrepp.

Många gånger upplever den som utsatts för övergrepp att hon eller han inte varit tillräckligt tydlig med att säga nej. Om man utsatts mot sin vilja och ändå blivit upphetsad, och kanske fått orgasm, kan det vara ännu svårare att själv definiera att man blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det är vanligt att man ger sig själv skulden, men det är viktigt att veta och förstå att det är förövaren som är ansvarig för övergreppen.

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. Om man är under 15 år har ingen rätt att göra något sexuellt med en. Det är olagligt, även om man själv har sagt att man vill. Det är aldrig ens eget fel om man utsätts för ett sexuellt övergrepp.

Exempel på sexuella övergrepp:

 • Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd.
 • Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
 • Att tvingas ha sex fast man inte vill, till exempel tvingas ha samlag med någon eller tvingas stimulera någon sexuellt.
 • Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller offline.
 • Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att man sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.
 • Att någon utnyttjar sitt överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex.
 • Att bli fotad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte, om det är mot ens vilja eller om man är under 15 år.
 • Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

Våldtäkt är ett sexuellt övergrepp

Våldtäkt är att någon genom misshandel eller hot tvingar en annan person till samlag och andra därmed jämförbara sexuella handlingar.

Det måste inte vara grovt våld för att det ska räknas som våldtäkt. Det kan vara att någon håller fast någon annan.

Ett hot behöver inte vara något som har sagts. Det kan också vara en hotfull situation.

Det är våldtäkt att ha samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med någon:

 • genom tvång i form av våld eller hot
 • medan någon befunnit sig i en utsatt situation
 • som var under 15 år när övergreppet begicks. Brottet är då våldtäkt mot barn, även om det inte har förekommit våld eller hot.

Grooming

Grooming innebär att någon tar kontakt med andra för att längre fram begå övergrepp.

Vid grooming sker oftast den första kontakten på ett chatforum eller liknande. Groomaren tar kontakt för att successivt odla en relation som ska leda till en träff i sexuellt syfte.

Groomare lämnar ofta felaktig information om sig själva för att dra till sig kontakter. En groomare kan till exempel utge sig för att vara en ung flicka med hästar som sin stora hobby. När första kontakten etablerats försöker groomaren att göra sig själv intressant genom att lägga ut lockbeten, till exempel att han eller hon har tillgång till att rida hästar gratis.

Groomare försöker ofta bygga upp ett förtroende och göra offret beroende på något sätt. Så småningom bjuder groomaren in till en träff. Vid mötet försöker han eller hon fullfölja sitt planerade övergrepp.

Skydda dig mot grooming

Du bör vara observant på vissa saker för att så tidigt som möjligt upptäcka att det rör sig om en groomare. Exempel på sådant som bör göra dig misstänksam är:

 • Om personen skriver på ett sätt som vuxna skriver.
 • Om personen kommer in på frågor om sex.
 • Om personen vill träffas.

Om du misstänker att du har kontakt med en groomare kan du till exempel:

 • Fråga hur gammal personen är. En del erkänner sin riktiga ålder.
 • Tala om för personen att du har berättat om er kontakt för andra, till exempel kompisar eller föräldrar.
 • Avbryt kontakten om du upplever att det någon skriver eller frågar är obehagligt.

Träffa aldrig någon som du är det minsta misstänksam mot ensam. Ta alltid med någon och bestäm tid och plats där det är mycket folk i rörelse.

Att ta kontakt med med barn i sexuellt syfte är olagligt. Den som stämmer träff och på något sätt förbereder ett möte med en minderårig kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år.

Finns det tydliga tecken på att någon är ute efter att begå övergrepp ska du anmäla händelsen till Polisen. Spara bevismaterial som mail eller SMS.

Läs mer om sexuella övergrepp hos UMO.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa UMOlänk till annan webbplats och Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hit kan du vända dig

Kon­takta skolskö­ters­ka, skolkurator in­om elev­häl­san på den sko­la du till­hör eller Barn- och familjehälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även vända dig till socialtjänsten. Vid akuta ärenden, kontakta 112.

Du kan också kontakta ung­domsmot­tag­ning­en för att få hjälp.

Barnahus Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är till för barn mellan 0 och 18 år som misstänks ha blivit utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp och är föremål för en brottsutredning.

Den egna hälsan

+

Hem och familj

+

I skolan

+

Kompisar och relationer

+

På nätet

+

Kontakt

Ovanåkers kommun

Elevhälsan och socialtjänsten
Tfn 0271-570 00 (vx)

Ungdomsmottagningen

Tfn 0278-385 55
Telefontid:
Måndag-fredag kl. 8-9
Måndag-torsdag kl. 13-14

Barn och familjehälsa

Tfn 0270-777 25

Vid akuta ärenden, kontakta 112.

Senast uppdaterad