Kontakt

Öppna jämförelser

Genom Öppna jämförelser får du som medborgaren insyn och kan jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Syftet med Öppna jämförelser är också att stärka kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens verksamheter.

Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer som redovisas återkommande och som beskriver verksamheter när det gäller kvalitet och effektivitet. Syftet är att stärka utvecklingen av en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst med god kvalitet.

Öppna jämförelser är viktiga för att stärka oss som kommun i att utveckla och förbättra verksamheternas resultat och effektivitet.

Nationella jämförelser

Öppna jämförelser görs för socialtjänsten inom nio olika områden:

 1. Barn- och ungdomsvård
 2. Ekonomiskt bistånd
 3. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
 4. Missbruks- och beroendevård
 5. Våld i nära relationer
 6. Stöd till personer med funktionsnedsättning
 7. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
 8. Äldreomsorg och hemsjukvård
 9. Krisberedskap

Detta är ett led i regeringens nationella metod för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Genom Öppna jämförelser kan socialförvaltningen i Ovanåkers kommun...

 • jämföra oss med länet, snittet för landet och kommuner över hela landet med liknande förutsättningar.
 • lära oss av andra kommuner som lyckats bra med sina verksamheter
 • följa våra verksamheter över tid
 • få specifika mått på verksamheters kvalitet
 • i vissa fall även göra jämförelser på enhetsnivå
 • få underlag till uppföljning, utveckling och förbättring av verksamheter.

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
Tfn 0271-570 90
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-10-31 08.26

Tyck till om sidan