Kontakt

Äldreomsorg och hemsjukvård

Här får du ta del av information om, och resultat från, tre olika jämförelser inom äldreomsorgen och hemsjukvårdens verksamhetsområden.

"Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre" presenterar jämförelser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå och riktar sig främst till beslutsfattare inom äldreomsorgen.

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", är en nationell undersökning där alla äldre över 65 som har hemtjänst eller särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får.

"Äldreguiden" riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas inför val av hemtjänst eller äldreboende. Med hjälp av Socialstyrelsens äldreguide kan du se och jämföra kvalitetsmått inom vård och omsorg om äldre. Besök äldreguiden på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, där kan du göra dina egna jämförelser.

Mer information hittar du på Socialstyrelsens webbplats
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorglänk till annan webbplats

Resultatredovisning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Vård och omsorg om äldre 2014.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2017-09-12 08.39
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2017-09-12 08.39
Gävleborgs läns resultat 2014.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-09-12 08.39

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
Tfn 0271-570 90
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-09-02 15.14

Tyck till om sidan