Kontakt

Prästkragen

På Prästkragen jobbar Agneta, Anna, Ingela, Johanna och Cornelia. Just nu har vi 16 barn inskrivna som är födda -16.

Varje dag har vi en fruktsamling på förmiddagen där vi brukar få in lite matematik, sång och rörelse. Efter lunchen läser vi för de barn som inte ska sova.

Vi leker ute minst en gång om dagen.

Tisdagar har vi gemensam sångsamling i lekhallen.

Två grupper

För att kunna se varje enskilt barn har vi delat upp oss i två grupper på Prästkragen.

  • Lingon 1
  • Lingon 2

Pedagogerna växlar mellan grupperna beroende på hur vi jobbar och vi planerar aktiviteterna utifrån vår verksamhetsplan och förskolans läroplan.

Grupperna har aktiviteter två gånger i veckan som är anpassade efter deras mognad. Då har vi bland annat gymnastik/rörelse, skapande, drama, sagostunder och matematik.


Kontakt

Nordanängs förskola

Tfn 0271-559 28
E-post nordanangsforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Trädgårdsgatan 19
822 31 Alfta

Senast uppdaterad 2018-11-29 13.34

Tyck till om sidan