Kontakt

Prästkragen

På Prästkragen jobbar Carina, Caroline och Ingela. Just nu har vi 22 barn inskrivna.

Varje dag har vi en fruktsamling på förmiddagen där brukar vi få in lite matematik, sång/rörelse. Efter lunchen läser vi för barnen i två grupper.

Vi leker ute minst en gång om dagen.

Tisdagar har vi gemensam sångsamling i lekhallen med Blåklockan.

Tre grupper

För att kunna se varje barn individuellt har vi delat upp oss i tre grupper på Prästkragen.

  • Fåglarna: Barn som är födda -12
  • Småkrypen: Barn som är födda -13
  • Fiskarna: Barn födda -14 och dessa barn är 6 st så halva gruppen går kvar på blåklockan men vi planerar gemensamt och genomför vissa aktiviteter tillsammans.

Det är en pedagog som ansvarar för varje grupp och dom planerar aktiviteterna utifrån vår verksamhetsplan och förskolans läroplan.

Grupperna har aktiviteter 3 gånger i veckan som är anpassade efter deras mognad. Där vi bland annat har gymnastik/rörelse, skapande av olika slag, drama, sagostunder och matematik.

Vår och höst har vi Mulle för de äldsta barnen och skogsdag för de andra. Vi går till skogen 10 ggr och lär oss om den. Skräplisa och skogsmulle kommer på besök nån gång under den tiden. Det bedriver vi i samarbete med friluftsfrämjandet.

Kontakt

Nordanängs förskola

Tfn 0271-559 28
E-post nordanangsforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Anders Bastbacken
Tfn 0271-574 01
E-post anders.bastbacken@ovanaker.se

Besöksadress

Trädgårdsgatan 19
822 31 Alfta

Senast uppdaterad 2018-10-02 14.58

Tyck till om sidan