Kontakt

Tema hälsa

Under hösten 2017 har vi tema hälsa på Viksjöfors förskola. Här kan du läsa bakgrunden till varför vi har temat och vilka aktiviteter vi kommer att utföra.

Bakgrund

I läroplanen står det att: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. För oss innebär det även att få en insikt i vad kost och hälsa kan ha för betydelse för vårt eget välbefinnande. Det här gör att vi har tagit till oss kommunens ”hälsoväcka” sedan några år tillbaka. Vi har även tagit upp vikten av rörelse samt vårt inre välbefinnande. Barnen har visat stort intresse i att arbeta med kostcirkeln, pröva olika idrotter samt få en insikt i vad man kan göra för att må bra, vad har vi för känslor? Vilket gör att vi även i år i början av höst terminen jobbar med detta tema.

Varför

Ge barnen en förståelse för kostens betydelse för vår egen hälsa. Ge barnen en inblick i vad vi äter och varför. Vi behöver även röra på oss men även kunna slappna av för att må bra. Mår vi inte bra fysiskt eller psykiskt så är det svårare att ta till sig leken och lärandet. Det här leder även in på värdegrundsarbetet. Hur vill jag bli bemött och hur ska jag bemöta mina kamrater för att vi alla ska må bra? Hur är man en bra kompis?

Vi har utgått från LPFÖ 98/10, De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Hur

Vi använder oss av materialet Kanin och igelkott samt böcker som handlar om känslor. Vi har många diskussioner med barnen utifrån den bok vi läser. Vi ritar, klipper och klistrar, målar, dramatiserar. Är ute i skogen, använder oss av gymnastiksalen, skogen, fotbollsplan och ishockeyplan.

Vem: Björn och Älggruppen, ålder 3-6 år.

Kontakt

Viksjöfors förskola

Tfn 0271-173 11
E-post viksjofors.forskola@ovanaker.se

Förskolechef

E-post irina.eng@ovanaker.se

Besöksadress

Idrottsvägen 6
828 95 Viksjöfors

Senast uppdaterad 2019-01-25 13.51

Tyck till om sidan