Kontakt

Avdelningsinformation

Här hittar du information om våra två avdelningar, Krubban och Grållen.

Krubban

På Krubban är vi 16 barn mellan 1-3 år och arbetslaget består av Veronica, Monica, Åsa, Eva-Britt och Susann.

Vi arbetar temainriktat på vår förskola och fortsätter med sagor från snuttefilm. Nu till höst arbetar vi från boken "Apan fin". Vi har delat upp oss i två grupper Jordgubbar och smultron. Vad vi gör mer utförligt kommer att stå på vår veckoplanering och på vår anslagslavla på avdelningen.

Aktiviteter

Våra aktiviteter handlar mycket om motorik (allt vi gör med kroppen) och språket. Några exempel kan vara:

  • Utelek, promenader —grovmotorik
  • Biblioteksbesök — väcka intresse för språket
  • Måla, klippa, klistra, pärlor — finmotorik
  • Rim, ramsor och sång - språkutveckling
  • Synliggöra den vardagliga matematiken - mattematikens grund
  • Genus

Tider

Kl. 08.00 frukost
Kl. 09.30 fruktsamling
Kl. 11.15 lunch
Kl. 14.30 mellanmål

Barnens behov av sovrutiner styr deras sovtid. De sover ute i egen vagn. Förskolan har även lånevagnar.

Grållen

På grållen är vi 22 barn mellan 3-6 år och arbetslaget består av Lena, Lillemor och Mia.

Vi arbetar med tema även vi och vi har även gymnastik, skapande och dramalek inplanerat under veckorna. I år har delat upp oss tre grupper Paprika Majs och Gurka gruppen.

I vårt tema natur kommer vi att arbeta med kretslopp-miljö vi kommer att vara ute och kolla naturväxlingar och djur. Utforska närområden och natur områden. Ha återkommande städdagar runtomkring förskolan. Läroplanen ligger som grund för vårt arbete och mer utförligt vad vi gör kommer att stå i vår veckoplanering.

Tider

En dag på grållen kan se ut så här:

Kl. 08.00 frukost, frilek, frukt och temaarbeten/gymnastik/dramalek/skapande
Kl. 11.15 lunch, sagoläsning/sångstund utelek
Kl. 14.30 mellanmål sedan frilek.

Alla föräldrar är välkomna att följa med en dag och se hur vi har det på förskolan. Det uppskattas mycket av barnen.

Kontakt

Grållen

Tfn 0271-572 45
Mobil 073-096 61 59

Krubban

Tfn 0271-572 44
Mobil 070-227 46 20

Kök

Tfn 0271-572 33

E-post

foletsforskola@ovanaker.se

Fax

0271-573 92

Förskolechef

Marie Eriksson
Tfn 0271-572 43
E-post marie.eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Nyrénsvägen 33
828 30 Edsbyn

Senast uppdaterad 2016-09-12 11.21

Tyck till om sidan