Kontakt

Inskolning

Under inskolningstiden, som beräknas till två veckor, ska förälder ha möjlighet att vara med barnet i verksamheten.

Barnets vistelsetid under inskolningen brukar vara cirka två timmar per dag. Oftast mellan klockan 9.00 - 11.00, i samråd med förälder. När barnet börjar bli tryggt med lokaler och oss personal får föräldern börja lämna sitt barn kortare stunder. Det viktiga är att barnet blir tryggt, med tryggheten brukar lämning och utökad vistelsetid inte vara några problem.

Kontakt

Knåda förskola

Tfn 0271-574 08
knadaforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Ruth Björling-Eriksson
Tfn 0271-572 11
E-post ruth.bjorling-eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Skolvägen 41
828 94 Edsbyn

Senast uppdaterad 2016-09-12 12.06

Tyck till om sidan