Kontakt
Öjestugans förskola

Vår rink där vi spolar i på vintrarna.

Avdelningsinformation

På Öjestugan har vi tre avdelningar, Fjärilen med 16 barn i åldrarna 1-3 år och Räven och Björnen med 22 barn vardera i åldrarna 3-6 år.

Aktiviteter

Vi arbetar efter Förskolans läroplan. Vi arbetar både med inne och utomhus pedagogik. Vi planerar aktiviteterna efter årstiderna. På Öjestugan vill vi att barnen ska få ta del av våra och andras traditioner. Socialträning genomsyrar allt arbete på förskolan och vi vet att leken har stor betydelse för barnens utveckling. Inomhus har vi bland annat sång, rim och ramsor, rörelselek, matematiklek och frilek.

På vintern åker vi skridskor, madrass och skidor, som avslutas med Öjeloppet (Barnens vasalopp) . Vi använder snön till att träna motorik, göra experiment etc.

På våren letar vi vårtecken och arbetar och experimenterar med det. Miljöarbetet genomsyrar allt vi gör.

På sommaren är vi ute större delen av dagarna. Öjeparken och Täppan används flitigt för lek, experiment, utflykter och motorik.

På hösten fortsätter vi sommarens aktiviteter utifrån ett hösttema.

Daglig kontakt

Vi vill att:

  • Du som förälder känner dig hemma här
  • Du har kontakt med personalen när du lämnar och hämtar barn
  • Du ringer om du blir försenad
  • Du ringer i god tid om du ändrar tider
  • Du talar om vem som ska hämta barnet (om det är någon annan än föräldrarna)
  • Personalen har inte rätt att lämna ut ett barn till någon som de inte känner om du/ni inte har lovat det

Föräldrakontakt

Utvecklingssamtal angående barnet en gång/år eller vid behov.
Föräldramöte har vi i sept/okt.
Luciafirande.

På anslagstavlan kan du läsa

  • Vad vi gjort under föregående vecka och vilka mål vi uppnått enligt Lpfö
  • Matsedel
  • Eventuell sjukdom som går på förskolan

Kontakt

Björnen

Tfn 0271-572 13

Räven

Tfn 0271-572 14

Fjärilen

Tfn 0271-572 15

Köket

Tfn 0271-572 12

E-postadress

ojestugansforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Ruth Björling-Eriksson
Tfn 0271-572 11
E-post ruth.bjorling-eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Västra Centralgatan 1
828 31 Edsbyn

Senast uppdaterad 2016-09-14 13.45

Tyck till om sidan