Kontakt

Verksamhetsplan för Öjestugans förskola 2013/2014

Verksamhetsplanen beskriver vilka mål vi har och vad vi kommer arbeta med.

Inriktningsmål - Naturvetenskap

Mål LPFÖ 98

Varje barn ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Nulägesbeskrivning

 • Barnen har följt ett träd under 2012-2013. De är intresserade av hur ett träd ser ut från roten till kronan. De kommer med många funderingar och frågor.
 • Barnen har haft naturtavlor på olika nivåer och sett vad som händer under de fyra årstiderna.
 • Barnen har odlat grönsaker och vet att ett litet frö kan bli något man sedan kan äta.
 • Barnen har experimenterat med vatten och vet att snö är vatten.
 • Barnen har sett vad som händer i en kompost genom kompostbrädan. De vet att allt inte försvinner.
 • Barnen tycker att det slängs mycket i naturen som inte hör hemma där.

Förskolan kommer att arbeta med

 • Källsortering: Göra iordning förrådet utanför Björnen med kärl för sopsortering.
 • Naturruta: Vidareutveckla naturtavlorna med fler växter och djur.
 • Odlingar: Så frön i vår och se vad som händer.
 • Kretsloppet: Se vad som händer med maten som vi spar. Barnen ska få gå och mata hönsen. Barnen ska på nytt få gräva ner en kompostplanka och se vad som händer.
 • Enkla experiment: Lyssna in barnens intressen och utifrån det göra experiment.

Våra mål

 • Barnen ska bli medvetna om miljön och att allt hänger samman.
 • Barnen ska bli intresserad och nyfiken på vad som händer i naturen.
 • Barnen ska visa respekt och vårda naturen.

Inriktningsmål - Språk och kommunikation

Mål LPFÖ 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Nulägesbeskrivning

 • Barnen utvecklar språket i leken.
 • Barn och vuxna samtalar i mindre grupp vid matsituationen.
 • I samlingarna har förskolan rim och ramsor och andra språkträningar. Där samtalar man också om vilken dag, datum och vilket väder det är.
 • I sångstunden får man talträning.
 • På väggarna sitter ord- och bildtavlor.
 • Barnen har tillgång till böcker.

Förskolan kommer att arbeta med

 • Planera in lässtunder. Boklister ska finnas uppsatta där det finns böcker som barnen kan välja att få lästa för sig.
 • Prata med barnen om hur de vill att läsmiljön ska se ut och vilka regler som ska gälla där.
 • Gå med barnen till biblioteket.
 • Arbeta utifrån ”Före Bornholmsmodellen”.
 • Ha en gemensam sångstund på måndagar.

Våra mål

 • Barnen ska uppleva glädje i böckernas värld.
 • Barnen ska få många läsupplevelser.
 • Barnen ska utifrån sin nivå utveckla språket.

Kontakt

Björnen

Tfn 0271-572 13

Räven

Tfn 0271-572 14

Fjärilen

Tfn 0271-572 15

Köket

Tfn 0271-572 12

E-postadress

ojestugansforskola@ovanaker.se

Förskolechef

Ruth Björling-Eriksson
Tfn 0271-572 11
E-post ruth.bjorling-eriksson@ovanaker.se

Besöksadress

Västra Centralgatan 1
828 31 Edsbyn

Senast uppdaterad 2016-09-14 12.08

Tyck till om sidan