Kontakt

Förskoleklass

Förskoleklass är det officiella begreppet för den verksamhet som vänder sig till 6-åringar. Kommunen har skyldighet att erbjuda alla plats, men verksamheten är frivillig.

Verksamheten vilar på grundläggande värden som demokrati, solidaritet och jämställdhet. En nödvändig förutsättning för barns utveckling är att de känner trygghet.

Trygghet för en 6-åring: en vuxen i närheten som går att lita på och är konsekvent och rättvis.

Det mest utmärkande för 6-åringar är deras glädje och behovet de har att röra sig. Att röra, höra, smaka, se, lukta och leka spelar en central roll i deras sätt att samla kunskap.

Föräldramedverkan

Samarbetet mellan skola och hem är betydelsefullt för att varje barns utveckling och lärande ska vara positivt. Det är ni föräldrar som känner ert barn bäst och skolan är ett komplement till hemmet.

Ni är mycket välkomna att komma på besök. Ni behöver inte föranmäla att ni kommer, utan det är bara att droppa in och ta det som vi har det.

Lek

Lek är en livsviktig aktivitet i barndomen. Lek är barns naturtillstånd och i leken utvecklas och lär de sig. Därför viks en hel del tid till barnens fria lek.

Kontakt

Förskoleklassen

Ingrid Palm
Anna Hildingsson

Personalrum

Tfn 0271-572 75

Senast uppdaterad 2018-10-16 15.34

Tyck till om sidan