Kontakt

Klagomålshantering för förskola och skola

Är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar inom förskola och skola? Här kan du läsa om var du vänder dig och hur du går till väga för att lämna in ett klagomål.

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar inom förskola och skola ska du i första hand vända dig till den förskola/skola som berörs. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till händelsen som lett till att klagomål framförts. Ansvarig rektor/förskolechef har därmed möjlighet att åtgärda dina problem.

Skriftligt klagomål

Är du efter kontakten med rektor/förskolechef inte nöjd med det svar du fått har du möjlighet att skicka ett skriftligt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen. Klagomål som är anonyma behandlas inte.

Blankett för utskriftPDF

Ärenden som skickas till barn- och utbildningsförvaltningen registreras. I regel blir ärendet därmed allmän handling och därmed offentlig. I undantagsfall kan ärendet sekretessbeläggas om innehållet till exempel är kränkande för en enskild.

Inom tre dagar får du en bekräftelse från oss på att vi mottagit ditt klagomål samt information om vem som ansvarar för ärendet. Skriftligt svar från ansvarig person ska inom tre veckor lämnas till anmälaren.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Information hittar du på Skolinspektionens hemsidalänk till annan webbplats.
Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och ska då ändra sitt sätt att arbeta.

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08
E-post lars.forsblom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-10-31 13.27

Tyck till om sidan