Våsbo fäbodar och Mittjasvallen.

Fäbodarna

Besök kulturreservatet Våsbo Fäbodar och fäbodvallen Mittjasvallen.

En fäbodvall är en samling av byggnader som stugor, fäx, mjölkbodar med mera. Fäbodarna med sina marker var förr en mycket viktig del av Hälsingegårdarnas ekonomi och användes för att kunna ha djuren ute på skogsbete. Platsen för vallen valdes ut med omsorg. Det var viktigt att det fanns en vattenkälla eller bäck i närheten för både djur och människor även för hanteringen av mjölken som bereddes till mer hållbara produkter som smör, ost och mesost.
Fäbodbrukets betydelse för jordbruket i Hälsingland kulminerade under andra hälften av 1800-talet. Antalet vallar var då som störst och i stort sett hade varje Hälsingegård minst en fäbod.

Senast uppdaterad