Kontakt

Tillgänglighet för ovanaker.se

Ovanåkers kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.ovanaker.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ovanaker.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns bilder som har fel eller otillräcklig beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
 • Det finns filmer som har otillräcklig syntolkning eller helt saknar syntolkning.
 • Alla pdf:er är inte tillgängliga.
 • Alla filmer har inte textning, syntolkning eller textalternativ.
 • Sökrutans lista med sökförslag kan vara problematisk att använda med skärmläsare.
 • Rubriker, texter, listor och tabeller har ibland inte rätt struktur och kan bli svåra att uppfatta med hjälpmedel.
 • Fokusmarkeringen saknas på delar av webbplatsen.
 • Felmeddelande i formulär är ibland otydliga och på engelska.
 • Funktionen för att söka efter politiker går inte att använda fullt ut med tangentbord.
 • Allt innehåll är inte indelat i sektioner.
 • Appen Edlevo kan vara svår att använda med skärmläsare, tangentbord eller andra hjälpmedel.
 • Det finns länkar som genereras med javascript och som inte syns om användaren har javascript avslaget.

Punkter som tas upp i DIGGs granskning november 2021

DIGG gjorde i november 2021 en automatiserad granskning av ovanaker.se Pdf, 2.3 MB.. Eftersom rapporten inte talar om var på sidorna bristerna finns så kan vi i inte garantera att de är fullt åtgärdade. Bristerna som har påtalats är följande:

 • Det finns flera rubriker i följd som har samma rubriknivå men inget innehåll mellan dem
 • Felaktigt konstruerad oordnad lista
 • Det finns tomma oordnade listor
 • Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används för att simulera stycken.
 • Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element
 • Otillräcklig kontrast mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg
 • Det finns dolda ledtexter på webbsidan
 • Det finns länkar som bara består av en bild och bilden har ett tomt alt-attribut
 • Det finns länkar som inte har något textinnehåll

Edlevo

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda appen Edlevo eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor. Zoomning av innehåll kan också påverka läsbarhet på vissa ställen.

Användare som behöver navigera med tangentbord kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt samt att fält för att välja datum inte är anpassat för access via tangentbord.

Tillgänglighetsproblem rättas löpande 2020 – 2021 och förbättringar kommer att meddelas varje release.

För vårdnadshavare:

Barnschema i förskolan, Ändra kontaktinformation, Registrera personer som kan hämta barnen

Hur Edlevo testas

Edlevo använder två olika testverktyg för att få så täckande automatisk testning som möjligt av tillgänglighet. Resultatet av dessa analyseras och produkter testas också manuellt mot en checklista för tillgänglighet enligt direktiven tillsammans med UX-experter. Problem åtgärdas eller dokumenteras i detta underlag. Testning görs inför varje ny version eller under utveckling när en ny produkt tas fram.

Oskäligt betungande anpassning

Ovanåkers kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för www.ovanaker.se.

Ovanåkers kommun åtgärdar kända problem på webbplatsen kontinuerligt men hävdar oskäligt betungande anpassning för vissa områden. Det finns inte resurser för:

 • manuell eller automatisk textning av kommunfullmäktiges filmer.
 • tillgänglighetsanpassning av protokoll.
 • tillgänglighetsanpassning av detaljplaner.
 • tillgänglighetsanpassning av pdf-versionen av medborgartidningen Tycker om Ovanåker.

Du kan alltid kontakta oss om du vill ta del av innehåll som ännu inte är tillgängligt.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har gjort en oberoende granskning av ovanaker.se. Läs WCAG Networs rapport Pdf, 26.3 MB..

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i september granskat webbplatsen. Läs DIGGs rapport. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vi har själva gjort självskattningstestet på webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats. (inte längre tillgängligt).

Senaste bedömningen gjordes augusti 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 februari 2024.

Kontakt

Kommunvägledningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad