Kontakt

Tillgänglighet för ovanaker.se

Ovanåkers kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.ovanaker.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ovanaker.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
 • Alla pdf:er är inte tillgängliga.
 • Alla filmer har inte textning, syntolkning eller textalternativ.
 • Koden validerar inte vilket kan leda till oförutsägbara problem.
 • Sökrutans lista med sökförslag kan vara problematisk att använda med skärmläsare.
 • Rubriker, texter, listor och tabeller har ibland inte rätt struktur och kan bli svåra att uppfatta med hjälpmedel.
 • Fokusmarkeringen saknas på delar av webbplatsen.
 • Felmeddelande i formulär är ibland otydliga och på engelska.
 • Funktionen för att söka efter politiker går inte att använda fullt ut med tangentbord.
 • Allt innehåll är inte indelat i sektioner.
 • Appen Tieto Education kan vara svår att använda med skärmläsare, tangentbord eller andra hjälpmedel.

Tieto Education

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda appen Tieto Education eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor. Zoomning av innehåll kan också påverka läsbarhet på vissa ställen.

Användare som behöver navigera med tangentbord kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt samt att fält för att välja datum inte är anpassat för access via tangentbord.

Tillgänglighetsproblem rättas löpande 2020 – 2021 och förbättringar kommer att meddelas varje release.

För vårdnadshavare:

Barnschema i förskolan, Ändra kontaktinformation, Registrera personer som kan hämta barnen

Hur Tieto testas

Tieto använder två olika testverktyg för att få så täckande automatisk testning som möjligt av tillgänglighet. Resultatet av dessa analyseras och produkter testas också manuellt mot en checklista för tillgänglighet enligt direktiven tillsammans med UX-experter. Problem åtgärdas eller dokumenteras i detta underlag. Testning görs inför varje ny version eller under utveckling när en ny produkt tas fram.

Oskäligt betungande anpassning

Ovanåkers kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för www.ovanaker.se.

Ovanåkers kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen till 23 september 2020. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning. Det finns ej resurser för manuell textning av kommunfullmäktiges filmer eller tillgänglighetsanpassning av PDF-versionen av medborgartidningen Tycker om Ovanåker.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har gjort en oberoende granskning av ovanaker.se

Senaste bedömningen gjordes den 30 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2020.

Kontakt

Kommunvägledningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad