Kontakt

Logotyp och kommunvapen

Här kan du läsa vår logotyp och vårt kommunvapen i olika varianter och hur de får användas. Du kan även ladda ner dem i olika filformat.

Logotypen är vårt viktigaste kännetecken utåt och bör användas konsekvent. I första hand ska hela kommunlogotypen användas, men det finns tillfällen där man kan komplettera med endast kommunvapnet. Exempelvis om man på en broschyr har kommunlogotypen på framsidan och endast vill använda kommunvapnet i broschyren.

Användning av kommunvapnet och kommunlogotypen utanför kommunens områden kräver beslut av kommunikationschef.

Vår logotyp kan beställas från vår kommunikationsavdelning på e-post kommunikation@ovanaker.se.

Nedan visas originallogotypen som alltså består av kommunvapnet tillsammans med kompletterande text. Den får under inga omständigheter förändras i färg eller form.

Logotypens varianter

Logotypen finns i flera utföranden för att fungera under olika förhållanden och i olika medier, men i första hand används alltid originalet i liggande format.

Liggande format

Ovanåkers kommun logotyp färg

Original - Ska användas i första hand, endast mot ljus bakgrund.

Ovanåkers kommun logotyp färg med vit text

Original med vit text - Används mot mörk bakgrund.

Ovanåkers kommun logotyp svartvit

Svartvit - Används i svartvita tryck. Kan även användas mot ljus bakgrund när logotypen inte ska ta för stort fokus från övrigt innehåll.

Ovanåkers kommun logotyp vit

Vit - Kan användas mot mörk bakgrund när logotypen inte ska ta för stort fokus från övrigt innehåll.

Stående format

Logotypen i stående format kan användas tillsammans med innehåll som är centrerat eller på en mer kvadratisk yta.

Ovanåkers kommun logotyp stående färg
Ovanåkers kommun logotyp stående färg med vit text
Ovanåkers kommun logotyp stående svartvit
Ovanåkers kommun logotyp stående vit

Förhållningsregler vid användande av logotypen

Marginal runt logotypen

För att logotypen ska vara så effektiv som möjligt i vår kommunikation får inte text eller bild befinna sig innanför dess frizon. Frizonen i den liggande logotypen är lika som versala höjden på E och A i Edsbyn & Alfta, se exempel nedan. I den stående logotypen är frizonen 2 X ovanför och nedanför och 1 X på sidorna.

Frizonen baseras på höjden av E och A i Edsbyn & Alfta. I den liggande logotypen är storleken på frizonen runtomkring densamma som höjden av E och A. I den stående logotypen är frizonen ovan och under dubbla höjden av E och A.

Regler för frizon runt Ovanåkers kommuns liggande logotyp
Regler för frizon runt Ovanåkers kommuns stående logotyp

Rätt och fel användning

Om inte omständigheterna säger annat ska den trefärgade originallogotypen användas.

Logotypen ska alltid visas i sin helhet och får inte under några omständigheter beskäras eller ändras i form och proportion.
Ovanåkers kommun logotyp och en ruta med texten Rätt
Ovanåkers kommun beskuren med ett rätt kryss över
Ovanåkers kommun uttänjd med ett rött kryss över
Ovanåkers kommun hoptryckt med ett rött kryss över

Använd inte originallogotypen mot mörk bakgrund, använd varianten med vit text eller den helvita istället.

Ovanåkers kommuns logotyp i färg mot svart bakgrund och ett rött kryss över
Ovanåkers kommuns logotyp i färg med vit text mot svart bakgrund och en ruta med texten Rätt
Ovanåkers kommuns logotyp i vitt mot svart bakgrund och en grön ruta med texten Rätt

Lägg inte logotypen mot en rörig bakgrund.

Ovanåkers kommuns logotyp med toppen av granar i bakgrunden och ett rött kryss över
Ovanåkers kommun med gräs i bakgrunden och en grön ruta med texten Rätt

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

E-post kommunikation@ovanaker.se

Senast uppdaterad