Blanketter

Här hittar du alla våra blanketter. I menyn kan du välja att visa blanketter inom ett visst område. Du kan ladda ner dem till din dator, skriva ut dem och fylla i. Skicka sen in dem till oss, adress hittar du på blanketten.

Information om personuppgiftslagen

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Arbete och näringsliv

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan av hygienisk verksamhet och bassängbad.pdf 862.3 kB 2016-06-16 14.43
Anmälan av solarieverksamhet.pdf 56.5 kB 2016-06-16 14.43
Anmälan om försäljning av folköl tobak nikotinläkemedel.pdf 66.4 kB 2016-06-16 14.43
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf 249.6 kB 2018-03-12 09.02
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.pdf 66 kB 2017-10-05 16.02
Anmälan om registrering av vattenverk eller distibutionsanläggning.pdf 65.6 kB 2016-06-16 14.43
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 48.9 kB 2016-06-16 14.43
Miljöbalken - Så berör den dig som företagare.pdf 2 MB 2016-06-16 14.43
Anmälan om efterbehandling av förorenat område eller om upptäckt markförorening.pdf 248.1 kB 2018-03-09 09.52
Anmälan om installation av cistern.pdf 201.9 kB 2018-03-09 09.52
Anmälan om oljecistern som tagits ur bruk.pdf 184.8 kB 2018-03-09 09.52
Checklista lantbruk 2018.pdf 259.4 kB 2018-03-09 10.09
Åtgärd inom vattenskyddsområde.pdf 192.6 kB 2018-03-12 09.42
Dispensansökan gödsel.pdf 335.5 kB 2018-03-20 10.41

Boende och miljö

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfall och renhållning
Bostadsanpassning
Bygglov och byggregler
Klimat och miljö
Vatten, avlopp och värme
Anmälan till intressekö för småhustomter.pdf 101.9 kB 2016-06-16 14.43
Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem.pdf 216.4 kB 2018-03-09 10.20

Färdtjänst

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kultur och fritid

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om anläggningsbidrag.pdf 133.6 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om förhyrning av lokal anläggning.pdf 101.2 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag.pdf 102.3 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om lotteritillstånd.pdf 96.5 kB 2016-06-16 14.47
Närvarokort verksamhetsbidrag (Excel).xls 63.5 kB 2016-06-16 14.47
Närvarokort verksamhetsbidrag.pdf 12.3 kB 2016-06-16 14.47
Hälsans+stig+Edsbyn_08.pdf 1.5 MB 2016-07-01 13.49
Ansökningsblankett studieförbundsbidrag.doc 107 kB 2017-10-03 14.06
Ansökan kulturbidrag för tillfälligt arrangemang.pdf 97.6 kB 2017-10-05 13.20
Kulturskolan anmälningsblankett 2017.pdf 175.3 kB 2017-11-28 15.50

Politik och demokrati

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förtroendevalda- förrättning resa o traktamente.pdf 39.5 kB 2016-06-16 14.46
Förtroendevaldas förrättningsprotokoll ej traktamente.pdf 96.8 kB 2016-06-16 14.46
Intyg inkomstbortfall inom kommun.pdf 31.8 kB 2016-06-16 14.46
Intyg inkomstbortfall utom kommun.pdf 34.1 kB 2016-06-16 14.46
Medborgarforslag.pdf 49.5 kB 2016-06-16 14.46
Reseräkning km ers.pdf 35.4 kB 2016-06-16 14.46

Räddningstjänst

Blanketter för räddningstjänsten hittar du på Kommunalförbundet Södra Hälsinglands webbplatslänk till annan webbplats.

Stöd och omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstförfrågan.pdf 147.5 kB 2018-01-31 11.06
Redogörelse.pdf 66 kB 2016-06-16 14.49
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansökan.pdf 107.9 kB 2016-06-16 14.49
Anmälan timvikarie.pdf 103.9 kB 2016-06-16 14.49
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 48.9 kB 2016-06-16 14.49
Ansökan om försörjningsstöd eller annat.pdf 165 kB 2017-12-07 10.01
Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.pdf 193.1 kB 2018-02-16 13.04
Synpunkter på socialtjänsten.pdf 793.2 kB 2018-02-22 11.46
Infoenkät psykisk ohälsa med frisvar.pdf 712.8 kB 2018-04-03 10.03

Överförmyndare

Utbildning och skola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan inflyttning till kommunen för elev.pdf 129.1 kB 2018-03-09 10.39
Anmälningsblankett för musikskolan.pdf 64.4 kB 2016-06-16 14.48
Ansökan om byte av skola inom kommunen för elev.pdf 129.1 kB 2018-03-09 10.40
Ansökan om skola för elev boende i annan kommun.pdf 83.6 kB 2018-03-09 10.41
Ansökan om kommunal förskole- eller fritidshemsplats.pdf 106.4 kB 2018-03-09 10.43
Ansökan Voxna kreatursfond.pdf 109 kB 2018-03-09 10.44
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 48.9 kB 2016-06-16 14.48
Inackorderingsstöd gymnasiet.pdf 181.4 kB 2018-03-09 10.50
Klagomålsblankett.pdf 80.4 kB 2018-03-09 10.45
Riktlinjer samt ansökan för att starta och driva enskild verksamhet.pdf 119 kB 2018-03-09 10.46
Schema för närvarotid fritidshem.pdf 116.9 kB 2018-03-09 10.47
Schema för närvarotid.pdf 115.2 kB 2018-03-09 10.48
Uppsägningsblankett.pdf 108.7 kB 2018-03-09 10.48
Anmälan om förskola eller annan skolverksamhet.pdf 127.7 kB 2018-01-02 11.34
Inkomstuppgift.pdf 368.3 kB 2018-03-09 10.35
Anmälan lovfritidsplats.pdf 107.2 kB 2018-03-09 11.43
Ansökan om plats på obekväm arbetstid.pdf 118.1 kB 2018-03-09 11.43
Schema för omsorg på obekväm arbetstid.pdf 116.6 kB 2018-03-09 11.43

Senast uppdaterad 2018-04-20 17.18

Tyck till om sidan