Blanketter

Här hittar du alla våra blanketter. I menyn kan du välja att visa blanketter inom ett visst område. Du kan ladda ner dem till din dator, skriva ut dem och fylla i. Skicka sen in dem till oss, adress hittar du på blanketten.

Information om personuppgiftslagen

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Arbete och näringsliv

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan av hygienisk verksamhet och bassängbad.pdf 862.3 kB 2016-06-16 14.43
Anmälan av solarieverksamhet.pdf 56.5 kB 2016-06-16 14.43
Anmälan om försäljning av folköl tobak nikotinläkemedel.pdf 66.4 kB 2016-06-16 14.43
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf 87.9 kB 2016-06-16 14.43
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.pdf 66 kB 2017-10-05 16.02
Anmälan om registrering av vattenverk eller distibutionsanläggning.pdf 65.6 kB 2016-06-16 14.43
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 48.9 kB 2016-06-16 14.43
Miljöbalken - Så berör den dig som företagare.pdf 2 MB 2016-06-16 14.43

Boende och miljö

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfall och renhållning
Bostadsanpassning
Bygglov och byggregler
Klimat och miljö
Vatten, avlopp och värme
Anmälan till intressekö för småhustomter.pdf 101.9 kB 2016-06-16 14.43
Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem.pdf 53.2 kB 2017-08-01 11.49

Färdtjänst

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kultur och fritid

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om anläggningsbidrag.pdf 133.6 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om förhyrning av lokal anläggning.pdf 101.2 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag.pdf 102.3 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om lotteritillstånd.pdf 96.5 kB 2016-06-16 14.47
Närvarokort verksamhetsbidrag (Excel).xls 63.5 kB 2016-06-16 14.47
Närvarokort verksamhetsbidrag.pdf 12.3 kB 2016-06-16 14.47
Hälsans+stig+Edsbyn_08.pdf 1.5 MB 2016-07-01 13.49
Ansökningsblankett studieförbundsbidrag.doc 107 kB 2017-10-03 14.06
Ansökan kulturbidrag för tillfälligt arrangemang.pdf 97.6 kB 2017-10-05 13.20
Kulturskolan anmälningsblankett 2017.pdf 175.3 kB 2017-11-28 15.50

Politik och demokrati

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förtroendevalda- förrättning resa o traktamente.pdf 39.5 kB 2016-06-16 14.46
Förtroendevaldas förrättningsprotokoll ej traktamente.pdf 96.8 kB 2016-06-16 14.46
Intyg inkomstbortfall inom kommun.pdf 31.8 kB 2016-06-16 14.46
Intyg inkomstbortfall utom kommun.pdf 34.1 kB 2016-06-16 14.46
Medborgarforslag.pdf 49.5 kB 2016-06-16 14.46
Reseräkning km ers.pdf 35.4 kB 2016-06-16 14.46

Räddningstjänst

Blanketter för räddningstjänsten hittar du på Kommunalförbundet Södra Hälsinglands webbplatslänk till annan webbplats.

Stöd och omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstförfrågan.pdf 147.5 kB 2018-01-31 11.06
Redogörelse.pdf 66 kB 2016-06-16 14.49
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansökan.pdf 107.9 kB 2016-06-16 14.49
Anmälan timvikarie.pdf 103.9 kB 2016-06-16 14.49
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 48.9 kB 2016-06-16 14.49
Ansökan om försörjningsstöd eller annat.pdf 165 kB 2017-12-07 10.01
Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.pdf 193.1 kB 2018-02-16 13.04

Överförmyndare

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan godman annan än enskild.pdf 79.3 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om godman enskild.pdf 77 kB 2016-06-16 14.47
Redogörelse för nedlagt arbete.pdf 66 kB 2016-06-16 14.47
Årsräkning.pdf 287.4 kB 2016-06-16 14.47

Utbildning och skola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan inflyttning till kommunen för elev.pdf 129.1 kB 2016-06-16 14.48
Anmälningsblankett för musikskolan.pdf 64.4 kB 2016-06-16 14.48
Ansökan om byte av skola inom kommunen för elev.pdf 129.1 kB 2016-06-16 14.48
Ansökan om skola för elev boende i annan kommun.pdf 83.6 kB 2016-06-16 14.48
Ansökan om kommunal förskole- eller fritidshemsplats.pdf 106.4 kB 2017-11-24 07.35
Ansökan Voxna kreatursfond.pdf 109 kB 2016-06-16 14.48
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 48.9 kB 2016-06-16 14.48
Blankett belastningsregister.pdf 137.4 kB 2016-06-16 14.48
Inackorderingsstöd gymnasiet.pdf 181.4 kB 2016-06-16 14.48
Inkomstuppg.pdf 129.9 kB 2016-06-16 14.48
Inkomstuppgift.pdf 113.6 kB 2016-06-16 14.48
Klagomålsblankett.pdf 80.4 kB 2016-06-16 14.48
Påbyggnadsutbildning skogsmaskinförare.pdf 85.7 kB 2016-06-16 14.48
Riktlinjer samt ansökan för att starta och driva enskild verksamhet.pdf 119 kB 2016-06-16 14.48
Schema för närvarotid fritidshem.pdf 116.9 kB 2016-06-16 14.48
Schema för närvarotid.pdf 115.2 kB 2016-06-16 14.48
Schemat.pdf 116.6 kB 2016-06-16 14.48
Uppsägning.pdf 88.7 kB 2016-06-16 14.48
Uppsägningsblankett.pdf 108.7 kB 2016-06-16 14.48
Anmälan om förskola eller annan skolverksamhet.pdf 127.7 kB 2018-01-02 11.34

Senast uppdaterad 2017-11-24 07.36

Tyck till om sidan