Blanketter

Här hittar du alla våra blanketter. I menyn kan du välja att visa blanketter inom ett visst område. Du kan ladda ner dem till din dator, skriva ut dem och fylla i. Skicka sen in dem till oss, adress hittar du på blanketten.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med GDPR - dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Arbete och näringsliv

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan av hygienisk verksamhet och bassängbad.pdf 903.7 kB 2018-06-20 07.50
Anmälan av solarieverksamhet.pdf 96.1 kB 2018-06-20 07.50
Anmälan om efterbehandling av förorenat område eller om upptäckt markförorening.pdf 410.7 kB 2018-06-20 07.50
Anmälan om försäljning av folköl tobak nikotinläkemedel.pdf 66.4 kB 2016-06-16 14.43
Anmälan om installation av cistern.pdf 241.5 kB 2018-06-20 07.50
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf 273 kB 2018-06-20 07.50
Anmälan om oljecistern som tagits ur bruk.pdf 208.1 kB 2018-06-20 07.50
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.pdf 84.2 kB 2018-06-20 07.50
Anmälan om registrering av vattenverk eller distibutionsanläggning.pdf 92.4 kB 2018-06-20 07.50
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 89.5 kB 2018-05-24 13.18
Checklista lantbruk 2018.pdf 259.4 kB 2018-03-09 10.09
Dispensansökan gödsel.pdf 359.1 kB 2018-06-20 07.50
Miljöbalken - Så berör den dig som företagare.pdf 2 MB 2016-06-16 14.43
Åtgärd inom vattenskyddsområde.pdf 216.1 kB 2018-06-20 07.50

Boende och miljö

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfall och renhållning
Bostadsanpassning
Bygglov och byggregler
Klimat och miljö
Vatten, avlopp och värme
Anmälan till intressekö för småhustomter.pdf 101.9 kB 2016-06-16 14.43
Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem.pdf 256.9 kB 2018-06-20 13.32

Kultur och fritid

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsblankett Kulturskolan.pdf 193.3 kB 2018-05-18 16.45
Ansökan kulturbidrag för tillfälligt arrangemang.pdf 97.6 kB 2017-10-05 13.20
Ansökan om anläggningsbidrag.pdf 133.6 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om förhyrning av lokal anläggning.pdf 101.2 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag.pdf 102.3 kB 2016-06-16 14.47
Ansökan om lotteritillstånd.pdf 96.5 kB 2016-06-16 14.47
Ansökningsblankett studieförbundsbidrag.doc 107 kB 2017-10-03 14.06
Hälsans+stig+Edsbyn_08.pdf 1.5 MB 2016-07-01 13.49
Närvarokort verksamhetsbidrag.pdf 12.3 kB 2016-06-16 14.47
Närvarokort verksamhetsbidrag (Excel).xls 63.5 kB 2016-06-16 14.47

Politik och demokrati

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förtroendevalda- förrättning resa o traktamente.pdföppnas i nytt fönster 39.5 kB 2016-06-16 14.46
Förtroendevaldas förrättningsprotokoll ej traktamente.pdföppnas i nytt fönster 96.8 kB 2016-06-16 14.46
Intyg inkomstbortfall inom kommun.pdföppnas i nytt fönster 31.8 kB 2016-06-16 14.46
Intyg inkomstbortfall utom kommun.pdföppnas i nytt fönster 34.1 kB 2016-06-16 14.46
Medborgarforslag.pdföppnas i nytt fönster 129.4 kB 2018-06-11 09.51
Reseräkning km ers.pdföppnas i nytt fönster 35.4 kB 2016-06-16 14.46

Räddningstjänst

Blanketter för räddningstjänsten hittar du på Kommunalförbundet Södra Hälsinglands webbplatslänk till annan webbplats.

Stöd och omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan timvikarie.pdf 103.9 kB 2016-06-16 14.49
Ansökan kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.pdf 106.1 kB 2018-06-15 10.52
Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.pdf 72.6 kB 2018-06-19 15.54
Ansökan om försörjningsstöd.pdf 224.4 kB 2018-06-13 11.42
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 89.5 kB 2018-06-12 10.37
Infoenkät psykisk ohälsa med frisvar.pdf 708.8 kB 2018-06-19 10.11
Inkomstförfrågan.pdf 120.2 kB 2018-06-18 13.46
Redogörelse.pdf 66 kB 2016-06-16 14.49
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansökan.pdf 153.2 kB 2018-06-19 14.18
Synpunkter på socialtjänsten.pdf 793.2 kB 2018-02-22 11.46

Överförmyndare

Utbildning och skola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan lovfritidsplats.pdf 191 kB 2018-06-27 08.53
Ansökan om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid.pdf 233.2 kB 2018-06-27 10.40
Schema för omsorg på obekväm arbetstid.pdf 231.3 kB 2018-06-27 10.40
Anmälan inflyttning till kommunen för elev.pdf 129.1 kB 2018-03-09 10.39
Ansökan om byte av grundskola inom kommunen för elev.pdf 238 kB 2018-06-27 10.40
Ansökan om skola för elev boende i annan kommun.pdf 83.6 kB 2018-03-09 10.41
Ansökan Voxna kreatursfond.pdf 236.4 kB 2018-06-27 10.40
Klagomålsblankett.pdf 205.6 kB 2018-06-27 10.40
Riktlinjer samt ansökan för att starta och driva enskild verksamhet.pdf 119 kB 2018-03-09 10.46
Ansökan om kommunal förskole- eller fritidshemsplats.pdf 192.6 kB 2018-06-27 08.53
Anmälan om förskola eller annan skolverksamhet.pdf 153.5 kB 2018-06-20 07.52
Ansökan om stipendium till körkort.pdf 77.9 kB 2018-04-27 10.01
Anmälningsblankett Kulturskolan.pdf 192.8 kB 2018-06-04 13.16
Autogiroblankett egen inkl VA o hyror.pdf 89.5 kB 2018-06-12 10.37
Inkomstuppgift barnomsorg.pdf 222.6 kB 2018-06-27 08.53
Mottagande av elev från annan kommun.pdf 293.8 kB 2018-06-27 08.53
Schema för närvarotid förskola.pdf 240.7 kB 2018-06-27 08.53
Uppsägning av förskole- eller fritidshemsplats.pdf 188.8 kB 2018-06-27 08.53

Senast uppdaterad 2018-06-12 10.36

Tyck till om sidan