Trafik och gator

 • Felanmälan

  Information till dig som vill göra en felanmälan av utomhusmiljön, trafik, vatten och avlopp.
 • Tillstånd och dispens

  Information om parkeringstillstånd, grävningstillstånd och dispens för transporter.
 • Trafiksäkerhet

  Fri sikt vid träd, häckar och buskar. Förslag till förbättrad trafiksituation. Snöröjning, gatubelysning och Grön rutt.
 • Allmänna platser

  Ansök om att hyra Öjeparken och information och lokala föreskrifter och tillgänglighet på allmänna platser.
 • Parkeringar

  Pendlarparkeringar med kostnadsfri motorvärmare, laddplats för elbilar
 • Gatuunderhåll

  Information om gatuunderhåll i kommunen.