Allmänna platser

Här finns information om våra lokala föreskrifter och tillgänglighet på allmänna platser. Du kan även lämna förslag till en förbättrad trafiksituation.

Lokala föreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter är grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. De innehåller även bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Ovanåkers kommun ska upprätthållas.

Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanen är till för att förbättra tillgängligheten till gator, torg och parker för människor med funktionshinder.

Hyra allmän plats

Är du intresserad av att hyra en allmän plats i Ovanåkers kommun? Vi hyr ut Öjeparken i Edsbyn.

Senast uppdaterad