Kontakt

Parkeringstillstånd

Rörelsehindrade personer kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinderg som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger dig rätten att

  • parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  • parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
  • parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
  • parkera under högst tre timmar på gågata.

Tidsperiod

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara till för ett visst ändamål eller fordonsslag. Ett parkeringstillstånd ska gälla under en viss tid, dock längst fem år. Det får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt.

Ansökan om parkeringstillstånd

Ansökan om parkeringstillstånd ska lämnas till den kommun man är folkbokförd. Fyll i ansökningsblanketten Pdf, 323.7 kB. och skicka den till:

Ovanåkers kommun
Björn Nordlund
828 80 Edsbyn

Kontakt

Trafiktekniker

Björn Nordlund
Tfn 0271-574 42
E-post bjorn.nordlund@ovanaker.se

Senast uppdaterad