Kontakt

Grön rutt i Ovanåkers kommun

Hur grön rutt fungerar på Dalrundan

Ovanåkers kommun tillsammans med Postnord, BORAB och Tidningstjänst påbörjade ett samarbete för att införa Grön rutt. Hela Lillboområdet i Edsbyn blev pilotområde med starten den 11 februari 2016.

Grön rutt innebär att postlådorna sätts i grupper på samma sida av vägen. Sopkärlen ska också placeras på samma sida på sophämtningsdagen. I praktiken leder det till att post- och sopbilen endast behöver köra ett varv i ditt kvarter istället för två.

För ett säkrare område och en bättre miljö

Vi är många som jobbar i ditt område. Morgontidningen och posten ska delas ut, dina sopor ska hämtas och vägen ska snöröjas. Alla dessa fordon påverkar trafiksäkerheten och miljön för dig och dina grannar.

Genom att flytta placeringen för postlådor och sopkärl innebär en ökad trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister och bilister. Yrkestrafiken slipper även att backa vilket i sig undanröjer ett faromoment. Det kommer att göra ditt och dina grannars villaområde lite säkrare.

Vi kommer även att minska körsträckan för yrkesfordonen med 30–40 %. Enbart för Lillbo-området motsvarar det över 160 mil och 350 kg koldioxidutsläpp per år.

En liten förändring som ger stora förbättringar för alla.

Kontakt

För praktiska frågor

BORAB
Magnus Westlin
Tfn 073-274 64 42
E-post magnus.westlin@borab.se

Övriga frågor
Ovanåkers kommun

Teknisk chef
Ulf Ståhlberg
Tfn 0271-574 43
E-post ulf.stahlberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad