Kontakt

Grävningstillstånd

För att få gräva någonstans i Ovanåkers kommun krävs det tillstånd. Inom gatuområdet är det tekniska chefen Ulf Ståhlberg som ger tillstånd medan förvaltningschef hanterar övriga områden.

För att ansöka om grävningstillstånd kan du använda e-tjänsten:

Kontakt

Teknisk chef

Ulf Ståhlberg
Tfn 0271-574 43
E-post ulf.stahlberg@ovanaker.se

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad