Kontakt

Grävningstillstånd

För att få gräva någonstans i Ovanåkers kommun krävs det tillstånd. Inom gatuområdet är det gatuchef Ulf Ståhlberg som ger tillstånd medan förvaltningschef hanterar övriga områden.

Fyll i blanketterna Ansökan om grävtillståndPDF och Ansökan om TA-planPDF och skicka blanketterna till:

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn

Kontakt

Gatuchef

Ulf Ståhlberg
Tfn 0271-574 43
E-post ulf.stahlberg@ovanaker.se

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad