Kontakt

Grävningstillstånd

För att få gräva någonstans i Ovanåkers kommun krävs det tillstånd. Inom gatuområdet är det gatuchef Ulf Ståhlberg som ger tillstånd medan förvaltningschef hanterar övriga områden.

Fyll i blanketterna Ansökan om grävtillstånd Pdf, 34 kB. och Ansökan om TA-plan Pdf, 231.8 kB. och skicka blanketterna till:

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn

Kontakt

Gatuchef

Ulf Ståhlberg
Tfn 0271-574 43
E-post ulf.stahlberg@ovanaker.se

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.