Kontakt

Gatubelysning

Rondellen i centrala Edsbyn på kvällen

Ovanåkers kommun ansvarar för 3 400 gatubelysningspunkter. Varje stolpe kostar närmare 450 kronor varje år. Energibesparing av gatubelysningen och trafiksäkerheten är viktiga frågor som vi vill utveckla och förbättra.

Energibesparing

Kommunen jobbar för att kunna göra en nyinvestering på energisnålare beslysningar.

Felanmälan

Upptäcker du att någon lampa inte fungerar eller om något annat problem uppstått kan du göra en felanmälan till NCC:s journummer 070-3857163. Felanmälan kan göras dygnet runt, alla dagar!

Reparation av gatubelysningen

När en felanmälan kommer in sätter vi upp den i en prioriteringsordning. Lampor som är viktiga för trafiksäkerheten, till exempel övergångsställen, busshållplatser och korsningar med mycket trafik, prioriteras först. Övriga får vänta till nästa översyn av belysningen.

Kontakt

Teknisk chef

Ulf Ståhlberg
Tfn: 0271-574 43
E-post Ulf.Stahlberg@ovanaker.se

Felanmälan gatubelysning

Tfn 070-385 71 63
Telefontid dygnet runt, även för akuta ärenden

Senast uppdaterad