Kontakt

Gatubelysning

Rondellen i centrala Edsbyn på kvällen

Ovanåkers kommun ansvarar för 3 100 gatubelysningspunkter. Varje stolpe kostar närmare 450 kronor varje år. Energibesparing av gatubelysningen och trafiksäkerheten är viktiga frågor som vi vill utveckla och förbättra.

Energibesparing

Vi har bytt gatubelysning till energisnåla armaturer och har i och med det sänkt energiförbrukningen med nästan 50 %. All gatubelysning lyser hela den mörka tiden på dygnet, på alla platser året om.

Felanmälan 274 00

Upptäcker du att någon lampa inte fungerar eller om något annat problem uppstått kan du göra en felanmälan på telefonnummer 0271-274 00. Felanmälan kan göras dygnet runt, alla dagar!

Reparation av gatubelysningen

När en felanmälan kommer in sätter vi upp den i en prioriteringsordning. Lampor som är viktiga för trafiksäkerheten, till exempel övergångsställen, busshållplatser och korsningar med mycket trafik, prioriteras först. Övriga får vänta till nästa översyn av belysningen, som sker tre gånger per år i samarbete med Elektra AB.

Kontakt

Gatuchef

Ulf Ståhlberg
Tfn: 0271-574 43
E-post Ulf.Stahlberg@ovanaker.se

Felanmälan gatubelysning

Tfn dagtid kl. 08.00-16.30 ring 0271-274 00

E-post info@elektranat.se
Vid akuta ärenden som innebär direkt fara kan jourverksamheten kontaktas på tfn 020-59 20 00.

Senast uppdaterad