Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-08 och kan överklagas till och med 2024-02-29

Kommunfullmäktiges valberedning

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2022-12-07 och kan överklagas till och med 2022-12-28

Kommunrevisionen

Inga protokoll just nu.

Kommunstyrelsen

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-12 och kan överklagas till och med 2024-03-04

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-19 och kan överklagas till och med 2024-03-11

Kultur- och fritidsnämnd

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-20 och kan överklagas till occh med 2024-03-13

E-post: kommun@ovanaker.se

Miljö- och byggnämnd

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-20 och kan överklagas till och med 2024-03-12.

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-08 och kan överklagas till och med 2024-02-29.

Samhällsbyggnadsnämnd

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-16 och kan överklagas till och med 2024-03-09.

Socialnämnden

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-27 och kan överklagas till och med 2024-03-18

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2024-02-22 och kan överklagas till och med 2024-03-14

Övrigt

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad