Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2022-09-01 och kan överklagas till och med 2022-09-22.

Kommunfullmäktige

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2022-06-28 och kan överklagas till och med 2022-07-19

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2022-09-15 och kan överklagas till och med 2022-10-06

Protokollet är justerat - anslås 2022-09-20 och kan överklagas till och med 2022-10-11

Underrättelse om granskning av detaljplan för industriområde Alfta kyrkby 1:16 m.fl.
Granskningsperiod: 5 juli 2022 till och med 22 augusti 2022

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2022-09-12 och kan överklagas till och med 2022-10-03.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2022-08-30 och kan överklagas till och med 2022-09-21

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2022-05-13 och kan överklagas till och med 2022-06-03

Övrigt

Kungörelse rösträkning Valet 2022

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022

Preliminär rösträkning
En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på kvällen den 11 september efter att vallokalerna stängt klockan 20.00, dels på onsdagen efter valdagen. Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen efter valdagen. Rösträkningarna är offentliga att delta vid.

Onsdagsräkningen kommer att genomföras onsdagen den 14 september kl. 10 i sammanträdesrum A, kommunkontoret i Edsbyn.

Kungörelse slutlig rösträkning Valet 2022

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022

Slutlig sammanräkning
Länsstyrelsens slutliga sammanräkning av rösterna inom Gävleborgs län påbörjas måndagen den 12 september klockan 09.00. Riksdagsvalet räknas först och regionvalet räknas sist.

Plats för sammanräkning, som är offentlig, är länsstyrelsens lokaler vid Borgmästarplan i Gävle.

Styrelsemöte för Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg kommer att fastställa budget för år 2022-2024 vid styrelsemöte den 26 november kl. 9:30-12.

Intresserad allmänhet anmäler sig till kontakt@finsamgavleborg.se, senast 24 november. Deltagande erbjuds då via digital länk.

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad