Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2021-10-14 och kan överklagas till och med 2021-11-04.

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2021-11-11 och kan överklagas till och med 2021-12-02

Kallelser

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2021-11-29 och kan överklagas till och med 2021-12-20.

Protokollet är justerat - anslås 2021-11-11 och kan överklagas till och med 2021-12-02

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2021-10-18 och kan överklagas till och med 2021-11-08.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2021-11-03 och kan överklagas till och med 2021-11-24

Valnämnd

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2021-10-01 och kan överklagas till och med 2022-10-22.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Överförmyndarnämnd

Styrelsemöte för Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg kommer att fastställa budget för år 2022-2024 vid styrelsemöte den 26 november kl. 9:30-12.

Intresserad allmänhet anmäler sig till kontakt@finsamgavleborg.se, senast 24 november. Deltagande erbjuds då via digital länk.

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Sara Rylander
Tfn: 0271-570 77
E-post: sara.rylander@ovanaker.se

Senast uppdaterad