Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-10-11och kan överklagas till och med 2023-11-01

Kommunfullmäktige

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-11-10 och kan överklagas till och med 2023-12-01

Kommunfullmäktiges valberedning

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2022-12-07 och kan överklagas till och med 2022-12-28

Kommunrevisionen

Inga protokoll just nu.

Kommunstyrelsen

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-11-24 och kan överklagas till och med 2023-12-15

Protokollet är justerat - anslås 2023-11-15 och kan överklagas till och med 2023-12-06

Kultur- och fritidsnämnd

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-10-26 och kan överklagas till occh med 2023-11-17

E-post: kommun@ovanaker.se

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2023-10-16 och kan överklagas till och med 2023-11-06.

Samhällsbyggnadsnämnd

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-10-18 och kan överklagas till och med 2023-11-09.

Socialnämnden

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-11-21 och kan överklagas till och med 2023-12-13

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2022-05-13 och kan överklagas till och med 2022-06-03

Övrigt

Företagshälsovårdsnämnd, Region Gävleborg

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad