Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2017-12-19 och kan överklagas till och med 2018-01-11.

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2017-12-21 och kan överklagas till och med 2018-01-10.

Protokollet är justerat - anslås 2017-11-15 och kan överklagas till och med 2017-12-08.

Kallelser

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2017-12-05 och kan överklagas till och med 2017-12-28.

Protokollet är justerat - anslås 2017-11-27 och kan överklagas till och med 2017-12-20.

Protokollet är justerat - anslås 2017-12-18 och kan överklagas till och med 2018-01-10.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2017-12-21 och kan överklagas till och med 2018-01-11.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-01-19 och kan överklagas till och med 2018-02-06.

Teknisk nämnd

Protokollet är justerat - anslås 2017-11-28 och kan överklagas till och med 2017-12-21.

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2017-08-29 och kan överklagas till och med 2017-09-14.

E-post: Valnämnd

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2017-12-20 och kan överklagas till och med 2018-01-10.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe 2017-11-10.pdf 180.6 kB 2018-01-08 11.31

Protokollet är justerat - anslås 2017-11-10 och kan överklagas till och med 2017-12-01.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2017-12-19 och kan överklagas till och med 2018-01-10.

Kontakt

Kommunsekreterare

Kristoffer Baas
Tfn 0271-570 77

Senast uppdaterad 2018-01-19 15.09

Tyck till om sidan