Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-05 och kan överklagas till och med 2018-09-30

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2018-08-14 och kan överklagas till och med 2018-09-04.

Protokollet är justerat - anslås 2017-11-15 och kan överklagas till och med 2017-12-08.

Kallelser

Kommunrevisionen

Protokollet är justerat - anslås 2018-08-16 och kan överklagas till och med 2018-09-06.

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2018-10-06 och kan överklagas till och med 2018-10-27.

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-25 och kan överklagas till och med 2018-10-16.

Protokollet är justerat - anslås 2018-10-12 och kan överklagas till och med 2018-11-02.

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-25 och kan överklagas till och med 2018-10-16.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-10-11 och kan överklagas till och med 2018-11-01.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-26 och kan överklagas till och med 2018-10-17.

Teknisk nämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-10-03 och kan överklagas till och med 2018-10-26

Valnämnd

Protokollet är justerat - 2018-06-16 och kan överklagas till och med 2018-07-07

Kungörelse - rösträkning efter valet 2018PDF

Valnämndens preliminära rösträkning i val till Riksdagen, Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige

Onsdag 12 september kl. 10.00 sammanträder Ovanåkers kommun i kommunhuset, sammanträdesrum A, för preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster som inte har räknats i vallokalerna under valdagen. Den preliminära rösträkningen är offentlig.

E-post: Valnämnd

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-25 och kan överklagas till och med 2018-10-16.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-30 och kan överklagas till och med 2018-05-22.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-10 och kan överklagas till och med 2018-10-02

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Kristoffer Baas
Tfn 0271-570 77

Senast uppdaterad 2018-10-11 16.29

Tyck till om sidan