Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2020-09-03 och kan överklagas till och med 2020-09-24

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2020-06-27 och kan överklagas till och med 2020-07-18

Protokollet är justerat - anslås 2019-09-07 och kan överklagas till och med 2019-09-28

Kallelser

Kommunrevisionen

Protokollet är justerat - anslås 2019-10-16 och kan överklagas till och med 2019-11-06.

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2020-09-02 och kan överklagas till och med 2020-09-23.

Protokollet är justerat - anslås 2020-09-01 och kan överklagas till och med 2020-09-22.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2020-09-14 och kan överklagas till och med 2020-10-05.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2020-09-01 och kan överklagas till och med 2020-09-23.

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2019-06-28 och kan överklagas till och med 2019-07-19

Krisledningsnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2020-03-1 och kan överklagas till och med 2020-04-20

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-12 och kan överklagas till och med 2020-03-05.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-17 och kan överklagas till och med 2020-04-10.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2020-06-04 och kan överklagas till och med 2020-06-26

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Sara Rylander
Tfn: 0271-570 77
E-post: sara.rylander@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-14 16.57