Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-06-04 och kan överklagas till och med 2018-06-27

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2018-06-21 och kan överklagas till och med 2018-07-11.

Protokollet är justerat - anslås 2017-11-15 och kan överklagas till och med 2017-12-08.

Kallelser

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2018-06-12 och kan överklagas till och med 2018-07-03.

Protokollet är justerat - anslås 2018-05-30 och kan överklagas till och med 2018-06-20.

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-24 och kan överklagas till och med 2018-05-15.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-05-31 och kan överklagas till och med 2018-06-21.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-05-23 och kan överklagas till och med 2018-06-12.

Teknisk nämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-05-29 och kan överklagas till och med 2018-06-20.

Valnämnd

Protokollet är justerat - 2018-06-16 och kan överklagas till och med 2018-07-07

E-post: Valnämnd

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-06-01 och kan överklagas till och med 2018-06-21.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-30 och kan överklagas till och med 2018-05-22.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-30 och kan överklagas till och med 2018-05-22.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Kristoffer Baas
Tfn 0271-570 77

Senast uppdaterad 2018-06-21 13.32

Tyck till om sidan