Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-04 och kan överklagas till och med 2018-04-25

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2018-03-08 och kan överklagas till och med 2018-03-29.

Protokollet är justerat - anslås 2017-11-15 och kan överklagas till och med 2017-12-08.

Kallelser

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2018-03-20 och kan överklagas till och med 2018-04-10.

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-12 och kan överklagas till och med 2018-05-04.

Protokollet är justerat - anslås 2018-02-16 och kan överklagas till och med 2018-03-09.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-18 och kan överklagas till och med 2018-05-10.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-03-27 och kan överklagas till och med 2018-04-16.

Teknisk nämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-03-21 och kan överklagas till och med 2018-04-10.

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2017-08-29 och kan överklagas till och med 2017-09-14.

E-post: Valnämnd

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-02-08 och kan överklagas till och med 2018-03-01.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe 2017-11-10.pdf 180.6 kB 2018-01-08 11.31

Protokollet är justerat - anslås 2017-11-10 och kan överklagas till och med 2017-12-01.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-02-20 och kan överklagas till och med 2018-03-14.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Kristoffer Baas
Tfn 0271-570 77

Senast uppdaterad 2018-04-18 17.26

Tyck till om sidan