Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2019-02-12 och kan överklagas till och med 2019-03-06

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2019-01-08 och kan överklagas till och med 2019-01-29

Protokollet är justerat - anslås 2018-12-12 och kan överklagas till och med 2019-01-02

Kallelser

Kommunrevisionen

Protokollet är justerat - anslås 2018-08-16 och kan överklagas till och med 2018-09-06.

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2019-02-07 och kan överklagas till och med 2019-02-28.

Protokollet är justerat - anslås 2018-11-16 och kan överklagas till och med 2018-12-07.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2019-02-15 och kan överklagas till och med 2019-03-08.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2019-01-23 och kan överklagas till och med 2019-02-13.

Teknisk nämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-12-14 och kan överklagas till och med 2019-01-04

Valnämnd

Valnämndens preliminära rösträkning i val till Riksdagen, Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige

Onsdag 12 september kl. 10.00 sammanträder Ovanåkers kommun i kommunhuset, sammanträdesrum A, för preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster som inte har räknats i vallokalerna under valdagen. Den preliminära rösträkningen är offentlig.

E-post: Valnämnd

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-25 och kan överklagas till och med 2018-10-16.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-30 och kan överklagas till och med 2018-05-22.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2019-02-14 och kan överklagas till och med 2019-03-08

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Kristoffer Baas
Tfn 0271-570 77

Senast uppdaterad 2019-02-18 11.15

Tyck till om sidan