Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-11 och kan överklagas till och med 2020-03-02

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2019-12-20 och kan överklagas till och med 2020-01-10

Protokollet är justerat - anslås 2019-09-07 och kan överklagas till och med 2019-09-28

Kallelser

Kommunrevisionen

Protokollet är justerat - anslås 2019-10-16 och kan överklagas till och med 2019-11-06.

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-19 och kan överklagas till och med 2020-03-09.

Protokollet är justerat - anslås 2019-11-27 och kan överklagas till och med 2019-12-18.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-11 och kan överklagas till och med 2020-03-04.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-04 och kan överklagas till och med 2020-02-26.

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2019-06-28 och kan överklagas till och med 2019-07-19

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-12 och kan överklagas till och med 2020-03-05.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-07 och kan överklagas till och med 2020-03-02.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-14 och kan överklagas till och med 2020-03-09

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Kristoffer Baas
Tfn 0271-570 77
E-post kristoffer.baas@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-02-28 14.50

Tyck till om sidan