Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2022-07-05 och kan överklagas till och med 2022-07-26

Kommunfullmäktige

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2022-06-28 och kan överklagas till och med 2022-07-19

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2022-07-01 och kan överklagas till och med 2022-07-22

Protokollet är justerat - anslås 2022-06-14 och kan överklagas till och med 2022-07-05

Underrättelse om granskning av detaljplan för industriområde Alfta kyrkby 1:16 m.fl.
Granskningsperiod: 5 juli 2022 till och med 22 augusti 2022

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2022-07-05 och kan överklagas till och med 2022-07-26.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2022-06-29 och kan överklagas till och med 2022-07-20

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2022-05-13 och kan överklagas till och med 2022-06-03

Gemensamma nämnder

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Överförmyndarnämnd

Styrelsemöte för Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg kommer att fastställa budget för år 2022-2024 vid styrelsemöte den 26 november kl. 9:30-12.

Intresserad allmänhet anmäler sig till kontakt@finsamgavleborg.se, senast 24 november. Deltagande erbjuds då via digital länk.

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad