Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-05-24 och kan överklagas till och med 2023-06-14

Kommunfullmäktige

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-05-22 och kan överklagas till och med 2023-06-13

Kommunfullmäktiges valberedning

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2022-12-07 och kan överklagas till och med 2022-12-28

Kommunrevisionen

Inga protokoll just nu.

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2023-05-16 och kan överklagas till och med 2023-06-06

Protokollet är justerat - anslås 2023-05-24 och kan överklagas till och med 2023-06-15

Kultur- och fritidsnämnd

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-03-24 och kan överklagas till occh med 2023-04-15

E-post: kommun@ovanaker.se

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2023-04-24 och kan överklagas till och med 2023-05-15.

Samhällsbyggnadsnämnd

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-05-17 och kan överklagas till och med 2023-06-08.

Socialnämnden

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2023-05-04 och kan överklagas till och med 2023-05-25

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2022-05-13 och kan överklagas till och med 2022-06-03

Övrigt

Styrelsemöte för Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg kommer att fastställa budget för år 2022-2024 vid styrelsemöte den 26 november kl. 9:30-12.

Intresserad allmänhet anmäler sig till kontakt@finsamgavleborg.se, senast 24 november. Deltagande erbjuds då via digital länk.

Företagshälsovårdsnämnd, Region Gävleborg

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad