Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2022-12-13och kan överklagas till och med 2023-01-03

Kommunfullmäktige

Kallelse

Protokoll

Protokollet är justerat - anslås 2022-12-20 och kan överklagas till och med 2023-01-09

Kommunfullmäktiges valberedning

Kallelse

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-30.signerad.pdf Pdf, 881.4 kB. 881.4 kB 2022-12-06 13.31

Protokollet är justerat - anslås 2022-12-07 och kan överklagas till och med 2022-12-28

Kommunrevisionen

Inga protokoll just nu.

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2023-01-16 och kan överklagas till och med 2023-02-06

Protokollet är justerat - anslås 2023-01-30 och kan överklagas till och med 2023-02-20

Kultur- och fritidsnämnd

Inga protokoll just nu.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2022-12-12 och kan överklagas till och med 2023-01-02.

Samhällsbyggnadsnämnd

Inga protokoll just nu.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2023-01-30 och kan överklagas till och med 2023-02-21

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2022-05-13 och kan överklagas till och med 2022-06-03

Övrigt

Styrelsemöte för Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg kommer att fastställa budget för år 2022-2024 vid styrelsemöte den 26 november kl. 9:30-12.

Intresserad allmänhet anmäler sig till kontakt@finsamgavleborg.se, senast 24 november. Deltagande erbjuds då via digital länk.

Redovisning av nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.