Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Justerade protokoll

  1. Protokollet anslås 7 maj och kan överklagas t.o.m. 28 maj.
  2. Protokollet anslås 17 maj och kan överklagas t.o.m. 7 jun.
  3. Protokollet anslås 20 maj och kan överklagas t.o.m. 10 jun.
  4. Protokollet anslås 21 maj och kan överklagas t.o.m. 11 jun.

Nyanställningar

Första vardagen varje månad presenteras nyanställningar inom kommunen. Beslut om nyanställningar kan överklagas i 21 dagar från att det redovisas på anslagstavlan.

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Barn- och utbildningsnämnd

E-post: barnochutbildning@ovanaker.se

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnd, krisledningsnämnd, sammhällsbyggnadsnämnd

E-post: kommun@ovanaker.se

Miljö- och byggnämnd

E-post: miljo-bygg@ovanaker.se

Socialnämnd

E-post: socialtjansten@ovanaker.se

Valnämnd

E-post: val@ovanaker.se

Senast uppdaterad