Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2021-09-01 och kan överklagas till och med 2021-09-21

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2021-07-01 och kan överklagas till och med 2021-07-22

Protokollet är justerat - anslås 2019-09-07 och kan överklagas till och med 2019-09-28

Kallelser

Kommunrevisionen

Protokollet är justerat - anslås 2019-10-16 och kan överklagas till och med 2019-11-06.

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2021-09-15 och kan överklagas till och med 2021-10-05.

Protokollet är justerat - anslås 2021-09-23 och kan överklagas till och med 2021-10-14

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2021-09-13 och kan överklagas till och med 2021-10-04.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2021-09-01 och kan överklagas till och med 2021-09-23

Valnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2019-06-28 och kan överklagas till och med 2019-07-19

Krisledningsnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2020-11-23 och kan överklagas till och med 2020-12-14

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-12 och kan överklagas till och med 2020-03-05.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Protokollet är justerat - anslås 2020-02-17 och kan överklagas till och med 2020-04-10.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2020-06-04 och kan överklagas till och med 2020-06-26

Styrelsemöte för Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborg kommer att fastställa budget för år 2021-2023 vid styrelsemöte den 27 november kl. 9.30-12.00.

Intresserad allmänhet anmäler sig till lina.bjarnolf@finsamgavleborg.se, senast 25 november. Deltagande erbjuds då via digital länk.

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Sara Rylander
Tfn: 0271-570 77
E-post: sara.rylander@ovanaker.se

Senast uppdaterad