Kontakt

Kommunens anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 ska alla kommuner ha en digital anslagstavla där medborgare kan ta del av det senaste protokollet från varje nämnd/styrelse och se under vilken tidsperiod som överklagande av beslut kan ske (3 veckor).

Överklagan av beslut

Alla folkbokförda i en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Nämnder & styrelser

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-12-14 och kan överklagas till och med 2019-01-06

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat - anslås 2018-11-29 och kan överklagas till och med 2018-12-20.

Protokollet är justerat - anslås 2018-12-12 och kan överklagas till och med 2019-01-02

Kallelser

Kommunrevisionen

Protokollet är justerat - anslås 2018-08-16 och kan överklagas till och med 2018-09-06.

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat - anslås 2018-12-03 och kan överklagas till och med 2018-12-24.

Protokollet är justerat - anslås 2018-11-16 och kan överklagas till och med 2018-12-07.

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-25 och kan överklagas till och med 2018-10-16.

Miljö- och byggnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-11-09 och kan överklagas till och med 2018-11-30.

Socialnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-11-21 och kan överklagas till och med 2018-12-12.

Teknisk nämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-12-14 och kan överklagas till och med 2019-01-04

Valnämnd

Valnämndens preliminära rösträkning i val till Riksdagen, Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige

Onsdag 12 september kl. 10.00 sammanträder Ovanåkers kommun i kommunhuset, sammanträdesrum A, för preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster som inte har räknats i vallokalerna under valdagen. Den preliminära rösträkningen är offentlig.

E-post: Valnämnd

Gemensamma nämnder

Företagshälsovårdsnämnden

Protokollet är justerat - anslås 2018-09-25 och kan överklagas till och med 2018-10-16.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe

Protokollet är justerat - anslås 2018-04-30 och kan överklagas till och med 2018-05-22.

Överförmyndarnämnd

Protokollet är justerat - anslås 2018-10-31 och kan överklagas till och med 2018-11-22

Kommunalförbund

Kontakt

Kommunsekreterare

Kristoffer Baas
Tfn 0271-570 77

Senast uppdaterad 2018-12-14 14.22

Tyck till om sidan