Kontakt

Från ärende till beslut

Från det att en fråga blir ett "ärende" tills att ett beslut fattas, finns det möjlighet att skapa intresse kring de frågor som man tycker är viktiga.

Vi vill att du som medborgare ska bli intresserad och vara delaktig i olika frågor som vi i kommunen arbetar med. Samtala, debattera och väck nyfikenhet! Tveka inte att ta kontakt med tjänstemännen eller politiker. Du är viktigt för kommunen!

Så här kan du göra om du vill påverka:

  • Hämta så mycket information du kan om det ämne du vill vara med och påverka via internet eller direkt.
  • Ta kontakt med kommunen och andra myndigheter, media, universitet och andra utbildnings- och forskningscentrum.
  • Ta kontakt med personer som redan vet mycket om frågan. Det gäller att skaffa sig underlag för sin kunskap.
  • Ta reda på vilken nämnd/förvaltning som ansvarar för det område där din fråga hör hemma och lämna förslag till politiker eller tjänstemän där.
  • Lämna synpunkter på förslag som redan finns, till politiker eller tjänstemän på den aktuella nämnden/förvaltningen.
  • Väck debatt genom insändare eller tipsa lokaltidningen att skriva ett reportage. En fråga som det talas och skrivs om blir intressant.

Kontakt

Kommunsekreterare

Yanina Westergren
Tfn 0271- 570 77
E-post yanina.westergren@ovanaker.se

Senast uppdaterad