Kontakt

Folkhälsoråd

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ för folkhälsopolitiken och den brottsförebyggande politiken i kommunen.

Folkhälsorådet består av ordförande samt en företrädare från oppositionen från kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Sammanträdesdagar 2024:

2024-02-15
2024-05-08
2024-09-04
2024-12-03

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Nämndsekreterare
Anna Svedäng

Tfn 0271-572 56
E-post anna.svedang@ovanaker.se

Senast uppdaterad