Om Ovanåkers kommun

 • Ovanåkers kommun i siffror

  Här hittar du information om kommunens ekonomi, befolkningsstatistik samt fakturerings- och betalningsuppgifter för dig som är kund eller leverantör.
 • Folkhälsa

  Här kan du läsa mer om hur Ovanåkers kommun jobbar med jämställdhet och folkhälsa.
 • Kommunens organisation

  Information om våra förvaltningar och kommunala bolag
 • Kris och säkerhet

  Nödsituation, akut krisinformation, brandsäkerhet, stöldanmälan med mera.
 • Politik och demokrati

  Politiska partier, beslutsprocessen, så här kan du påverka, nämnder och styrelser med mera.
 • Policys & dokument

  Kommunarkiv, information om Notarius publicus och Ovanåkers kommuns reglementen och lokala föreskrifter.
 • Information och kommunikation

  Information om infartstavlorna i Edsbyn och Alfta, medborgartidningen Tycker om Ovanåker och vår närvaro i sociala medier.
 • Historik

  Historik om Ovanåkers kommun vårt kommunvapen och information om vad en kommun är.
 • Behandling av personuppgifter

  Information om hur kommunen behandlar personuppgifter som du skickar in till oss, vilka rättigheter du har, med mera.
 • Upphandlingar och inköp

  Se våra pågående upphandlingar och hur du deltar i upphandlingar.
 • Minoritetsspråk

  Information till nationella minoriteter om deras språkliga rättigheter.