Om Ovanåkers kommun

 • Ovanåkers kommun i siffror

  Här hittar du information om kommunens ekonomi, befolkningsstatistik samt fakturerings- och betalningsuppgifter för dig som är kund eller leverantör.
 • Folkhälsa

  Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Här finns information om hur vi jobbar med folkhälsa lokalt i Ovanåkers kommun och de övergripande målen för folkhälsa nationellt.
 • Kommunens organisation

  Information om våra förvaltningar och kommunala bolag
 • Kris och säkerhet

  Nödsituation, akut krisinformation, brandsäkerhet, stöldanmälan med mera.
 • Politik och demokrati

  Politiska partier, beslutsprocessen, så här kan du påverka, nämnder och styrelser med mera.
 • Policys & dokument

  Kommunarkiv, information om Notarius publicus och Ovanåkers kommuns reglementen och lokala föreskrifter.
 • Information och kommunikation

  Information om infartstavlorna i Edsbyn och Alfta, medborgartidningen Tycker om Ovanåker och vår närvaro i sociala medier.
 • Historik

  Historik om Ovanåkers kommun vårt kommunvapen och information om vad en kommun är.
 • Behandling av personuppgifter

  Information om hur kommunen behandlar personuppgifter som du skickar in till oss, vilka rättigheter du har, med mera.
 • Upphandlingar och inköp

  Se våra pågående upphandlingar och hur du deltar i upphandlingar.
 • Nationella minoriteter

  Information till nationella minoriteter om deras språkliga rättigheter.
 • Ovanåkers kommun bygger!

  På den här sidan hittar du information om de större byggprojekten som pågår och de som nyligen har avslutats.
 • Deklarationer

  Ovanåkers kommun har skrivit under två deklarationer för mänskliga rättigheter. Dessa är Safe Harbour (Städer som säkra hamnar) och CEMR (Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.