Kontakt

Policys och dokument

Här kan du bland annat hitta kommunala handlingar, information om Notarius publicus samt Ovanåkers kommuns reglementen och lokala föreskrifter.

Kommunarkiv

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens myndigheter och kommunala bolag. I kommunarkivet förvaras kommunala handlingar från år 1863. Här finns bland annat protokoll, diarieförda handlingar, skrivelser och räkenskaper.

Notarius publicus

Notarius publicus, som betyder offentlig skrivare på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Länsstyrelsen förordnar notarius publicus.

Policys och reglementen

Kontakt

Kommunchef

Mattias Bergström
Tfn 0271-570 70
E-post mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad