Kontakt

Notarius publicus

Notarius publicus, som betyder offentlig skrivare på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Länsstyrelsen utser notarius publicus.

Länsstyrelsen har utsett ett antal personer att vara notarius publicus för Gävleborgs län. Lista på utsedda Notarius Publicus finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notarius publicus är en enskild person som utses av länsstyrelsen. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, eller då förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller förstöra obligationer, aktier eller andra värdehandlingar efter annan kontroll eller undersökning.
  • Lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • Bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kunskap eller är behörig att företräda någon annan.

Kontakt

Mari Lundquist
Juristbyrån
Västra Parkgatan 2
826 31 SÖDERHAMN
Tfn: 0270-151 20, 070-522 64 45
E-post: mari.lundquist@juristbyran.com

Senast uppdaterad