Kontakt

Tillgänglighetspolicy

Här hittar du Ovanåkers kommuns tillgänglighetspolicy.

Alla människor har rätt till arbete och meningsfull sysselsättning och fritid. Ovanåkers kommun ska ge invånarna service efter deras behov i förhållande till den lagstiftning som gäller och tillgängliga resurser, möta människor med respekt samt visa kunskap och engagemang.

Vår kommunala verksamhet är av stor betydelse för människors möjligheter att leva ett jämställt och självständigt liv. Alla människor i vårt samhälle ska av er anställda mötas utifrån sina egna förutsättningar. Våra medborgare ska behandlas lika och med respekt för sin ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller könsöverskridande identitet och uttryck (Ur personalpolicy, juni 2011).

Denna tillgänglighetspolicy gäller för Ovanåkers kommuns organisation och verksamheter. Självklart finns det en politisk vilja att övriga/andra aktörer i Ovanåkers kommun också arbetar för att anpassa och utveckla förbättra möjligheterna för alla oavsett funktionsnedsättning.

Kontakt

Ovanåkers kommun

Tfn 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad