Stöd och omsorg

 • Akut hjälp! (immediate help)

  Behöver du eller någon annan akut hjälp? Här finns telefonnummer som du kan ringa till.
 • Anhörigstöd

  Information till dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående.
 • Barn och familj

  Har du problem i din familj? Är du orolig för att ett barn inte har det bra i sitt hem? Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det stöd och hjälp att få.
 • Borgerlig vigsel

  En borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. I Ovanåkers kommun utförs vigslar efter överenskommelse om dag och tid.
 • Ekonomiskt stöd

  Information om försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och dödsboanmälan.
 • Flyktingmottagande och integration

  Integrationscentrum, SFI - Svenska för invandrare, portal för nyanlända, stöd människor på flykt m.m.
 • Funktionsnedsättning

  Information om stödinsatser för dig som lider av psykisk ohälsa eller nedsättning i din rörelseförmåga.
 • Färdtjänst

  Information om färdtjänst och hur du ansöker om det.
 • Hot och våld i nära relationer

  Är du utsatt för hot och våld? Till oss på socialtjänsten kan du som har blivit utsatt för hot och våld i en nära relation få hjälp och stöd.
 • Kommunal hälso- och sjukvård

  Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av stöd kan du få hemsjukvård.
 • Måltider

  Matsedlar och information om kost hos äldreomsorgen.
 • Psykisk ohälsa

  På denna sida har vi samlat information om vilket stöd du kan få och de vanligaste kontakterna du kan vända dig till om du upplever psykisk ohälsa.
 • Samordnad individuell plan (SIP)

  Om du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kan du få stöd genom en personlig samordnad plan, kallad SIP.
 • Sekretess och tystnadsplikt

  Information om hur vi jobbar med sekretess och tystnadsplikt.
 • Skadligt bruk och beroende

  Om du behöver hjälp för skadligt bruk eller beroende eller om du känner någon annan som behöver hjälp, kan du ta kontakt med socialtjänstens vuxenenhet.
 • Socialt stöd

  Information om hälsa och sjukvård, missbruk och samordnad individuell plan.
 • Synpunkter och överklagan

  Hjälp socialförvaltningen att bli bättre genom att lämna dina synpunkter till oss. Om du inte är nöjd med ett beslut har du alltid rätt att överklaga.
 • Äldreomsorg

  Matsedel och äldreomsorgens verksamheter så som hemtjänst, gruppboende, korttidsvistelse, dagverksamhet m.m.
 • Överförmyndare/god man

  Information till dig som är eller vill bli god man eller förvaltare.

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.