Kontakt
kvinna som sitter ihopkurad på en säng

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar vardagslivet till allvarligare psykiska sjukdomar. På denna sida har vi samlat information om vilket stöd du kan få och de vanligaste kontakterna du kan vända dig till om du upplever psykisk ohälsa.

Hjälp och stöd om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa

Det finns många olika anledningar till varför vi människor kan må dåligt. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Vi är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Livet innebär livskriser av olika slag som drabbar dig känslomässigt och då du kan må psykiskt dåligt. Många pratar med sina nära när de känner oro och ångest, vilket kan räcka för att det ska kännas bättre, men ibland räcker inte det utan det behövs professionell vård, stöd eller hjälp.

Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykisk ohälsa, psykiskt sjukdom/psykisk funktionsvariation måste du ansöka om stöd. Men du kan också få hjälp utan att göra ansökan.

Akut- och medicinsk hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112 Länk till annan webbplats.

Vårdcentral

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris och har milda eller måttliga problem ska i första hand vända dig till din hälsocentral för att få hjälp.

Finns det behov får du en remiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till psykiatrin från din hälsocentral.

Vuxenpsykiatri i Region Gävleborg

Akut psykiatrisk specialistvård för dig som är 18 år eller äldre.

Vändplatsen

Vändplatsen är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En social träffpunkt för dig med behov av att bryta och förhindra isolering och skapa livskvalitet. Här finns möjlighet till olika aktiviteter både enskilt och i grupp.

Verksamheten bygger på frivillighet och har ingen registrering och du är välkommen utan beslut om bistånd.

Personligt ombud

Ansök om stöd och behandling

Om ditt behov av stöd är större så behöver du göra en ansökan och få beslut om stöd.

Boendestöd

För dig med psykisk ohälsa och som bor i Ovanåkers kommun finns möjlighet att få boendestöd. Boendestöd kan se olika ut beroende på dina behov, förutsättningar och förmågor. Målet är alltid att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kan du få stöd genom en personlig samordnad plan, kallad SIP. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

På 1177.se kan du läsa hur du kan hjälpa dig själv om du mår dåligt. Det finns också information om när och var du kan få hjälp, om det behövs.

Barn och unga som mår dåligt

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Läs mer på vår samlingssida som vänder sig till personer under 18 år med olika former av psykisk ohälsa.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Biståndshandläggarna

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid
Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08:30–09:30.
Tisdag och torsdag kl.15:00-16:00.

Senast uppdaterad