Gör en provberäkning

Bidragets storlek beror på hur stort hushållet är och familjemedlemmarnas ålder. Det förändras varje år utifrån den riksnorm som regeringen har infört.

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.. Där kan du få hjälp att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd och om du har rätt till försörjningsstöd.

Visar beräkningen att dina månadsinkomster är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd, men det är inte säkert. Genom att göra en provberäkning kan du få en vägledning i hur din ekonomi ser ut jämfört med bidragsnormen. Men även om du skulle få minus i provberäkningen är det inte säkert att du är berättigad till försörjningsstöd. Det är många andra faktorer utöver den ekonomiska redogörelsen som påverkar det slutliga beslutet.

Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kontakt med en socialsekreterare.

Senast uppdaterad