Kontakt

Dödsboanmälan

Det är mycket att tänka på när man ska göra en bouppteckningen eller dödsboanmälan. Här kan du läsa om när du får göra en dödsboanmälan och vad som är viktigt att tänka på.

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras. Förutsättningar för att få göra en dödsboanmälan är att tillgångarna i dödsboet endast täcker kostnaden för begravning och de utgifter som uppkommit med anledning av dödsfallet.

Dödsboanmälan ska inte göras om:

 • Den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
 • Någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.
 • Värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskningar om den avlidnes tillgångar.
 • Om det finns testamente eller äktenskapsförord

Om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas. Om den avlidne/avlidna var gift eller registrerad partner ska hans/hennes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Viktigt att tänka på inför en dödsboanmälan

Viktigt att tänka på är att du som bouppgivare ska känna till de faktiska förhållandena i dödsboet. Tillgångar och skulder ska vara kända till sina belopp. Du behöver även meddela övriga dödsbodelägare att en dödsboanmälan görs. Ni behöver vara överens om att du får föra dödsboets talan i samband med dödsboanmälan.

Tänk på att

 • Om skulderna i boet överstiger tillgångarna, är begravningskostnaden en prioriterande kostnad och ska betalas före alla andra utgifter.
 • Finns autogiro ska dessa stoppas omgående
 • Begär anstånd hos fordringsägarna med att betala räkningar, cirka tre månader, till dess att utredning om dödsboanmälan är klar.

För att göra en dödsboanmälan behöver vi följande uppgifter

 • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket
 • Kopia av faktura för begravning och gravsten
 • Kopia av hyresavi och av fakturor/kvitton som gäller kostnad för avveckling av dödsboet samt eventuellt övriga fakturor som gäller utgifter som uppstått med anledning av dödsfallet.
 • Kontoutdrag från banker som visar behållningen på dödsdagens datum samt in-/utbetalningar därefter (pension eller lön, kontanter)
 • Värdet av kapitalvaror t ex bil samt värde av lös egendom
 • Saldobesked om tillgodohavande på förmåns- och betalkort (MedMera, ICA, OK etc)
 • Bouppteckningsintyg från försäkringsbolag om försäkring utfallit till dödsboet
 • Uppgift om överskjutande skatt
 • Eventuellt testamente

Bistånd till begravningskostnad och gravsten

När dödsboet saknar helt eller delvis tillgångar till begravningskostnaden/gravsten kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd till dessa kostnader. Vid behov av ekonomiskt bistånd är det bra om dödsbodelägarna kontaktar kommunen innan beställning görs hos begravningsbyrå.

Biståndsnormen för begravning och gravsten är 50% av det basbelopp som gäller. Om kostnaderna för begravning/gravsten överstiger 50 % av basbeloppet inräknat de tillgångar som finns i dödsboet, är det dödsbodelägarna som står för överstigande kostnad.

Är den avlidne ensamstående användes denna blankett: Begravningskostnad för ensamstående. Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster.Finns en maka/make, sambo ansöker man om begravningskostnad här: Ansökan om försörjningstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Har du frågor eller vill få mer information? Ta då kontakt med oss på telefon 0271-570 00 vx. och be att få prata med en socialsekreterare om dödsboanmälan.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad