Kontakt

Ekonomiskt stöd

Här hittar du information om försörjningsstöd, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och dödsboanmälan.

Försörjningsstöd

Har du problem med din ekonomi och behöver ekonomiskt bistånd? På sidan för försörjningsstöd finns information om vad som krävs för att du ska ha rätt till det och vad bidraget ska räcka till.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är till för att ge människor stöd att hitta lösningar på sina ekonomiska problem.

Konsumentvägledning

Har du frågor om köp av varor och tjänster eller har du blivit bedragen? På sidan om konsumentvägledning hittar du information om det.

Dödsboanmälan

Det är mycket att tänka på när man ska göra en bouppteckningen eller dödsboanmälan. På sidan om dödsboanmälan kan du läsa om när du kan göra en anmälan och vad som är viktigt att tänka på.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00
socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad