Kontakt

Försörjningsstöd

Har du problem med din ekonomi och behöver ekonomiskt bistånd? Här kan du läsa om vad som krävs för att du ska ha rätt till försörjningsstöd och vad bidraget ska räcka till.

Försörjningsstöd kan beviljas till uppehälle, hyra och vissa andra kostnader. För att kunna få försörjningsstöd måste två villkor vara uppfyllda; dels att det saknas pengar eller tillgångar och dels att man inte kan få eller ta något arbete som ger tillräcklig inkomst. Är du arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och du måste vara aktivt arbetssökande för att kunna få försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är den del av det ekonomiska biståndet som handlar om din försörjning, det vill säga:

  • Personliga kostnader så som livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, barn- och ungdomsförsäkring samt hygien.
  • Gemensamma hushållskostnader så som förbrukningsvaror, dagstidning, telefon samt TV-licens.

Dessa uppräknade kostnader utgör vad som brukar kallas riksnormen för försörjningsstöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Riksnormen är lika i hela landet. Innehållet och nivån på riksnormen grundar sig på Konsumentverkets kostnadsberäkningar och fastställs av Sveriges Riksdag.

Normen påverkas av om flera personer i ett hushåll delar på de gemensamma hushållskostnaderna.

Till försörjningsstödet hör också kostnader för bland annat hyra, el, arbetsresor med mera. De räknas samman med ovan uppräknade kostnader. Tillsammans utgör dessa kostnader det som i socialtjänstlagen kallas "skälig levnadsnivå". Man kan också få bistånd till skäliga kostnader för sin livsföring i övrigt.

Efter ansökan och prövning kan du utöver försörjningsstödet få hjälp till annat som ingår i din livsföring, t.ex.tandvård, hemutrustning eller barnvagn. Du kan också få tillfällig hjälp om du bedöms befinna dig i en akut nödsituation

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad du kan för att bli självförsörjande. Söka de arbeten som du kan klara av, vara sjukskriven vid sjukdom och söka andra bidrag i första hand, t.ex. bostadsbidrag och underhållsstöd. Du måste också göra vad du kan för att minska dina kostnader. Makar eller sambor har skyldighet att försörja varandra.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterare
Tfn 0271-570 00
E-post: socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad