Störningsmeddelande

HelsingeVatten har en pågående driftstörning. Mer information om störningen på helsingevatten.se

Genvägar

Information om det nya Coronaviruset

Informationen uppdaterad 2020-03-30 kl. 11.18

Ovanåkers kommun har gått upp i stab och har under de senaste veckorna arbetat med att förbereda för konsekvenserna som Coronaviruset för med sig. Vår inriktning är att vi följer Folkhälsomyndighetens och regionens smittskydds rekommendationer. Vi förbereder organisationen på ett nytt och mer allvarligt läge. En stabsorganisation har inrättats för att samordna och stödja förvaltningarnas arbete.

Vi planerar långsiktigt för att klara verksamheten trots stora påfrestningar. Om vi som kommun tar eget beslut att stänga någon verksamhet så beror det på att vi måste prioritera om på grund av personalbrist.

Vi ska inte bidra till ökad oro genom oklara besked utan agera samfällt och tydligt. Alla som finns i Ovanåkers kommun ska känna sig trygga med de åtgärder vi vidtar.

Mer information om coronavirus.

Aktuellt

Tyck till om sidan