Takmålning, Hälsingegård Mårtes, Edsbyn

Turistvägen med de största hälsingegårdarna och interiörer med överdådigt måleri.

Stora Hälsingegårdars Väg är en turistväg skyltad med den brunvita blomman. Den slingrar sig genom byar och områden med de största hälsingegårdarna, de ståtligaste förstukvistarna och interiörer med överdådigt måleri. Här finns gårdar som ingår i Sveriges femtonde Världsarv - Hälsingegårdarna.

Vägen leder genom ett tusenårigt kulturlandskap. Det sträcker sig från Voxnans stränder till de stora skogarna i norr där gårdarnas fäbodar ligger. Vattendragen, som rinner från de höglänta skogsområdena genom byarna ner mot älven, bär spår av den bondeindustri med linskäktar, kvarnar och sågar, som var mycket viktiga för gårdarnas välstånd.

Vägen som är 28 km, startar vid Hälsingegård Ol-Anders i Alfta och fortsätter till Alfta Kyrka och vidare till gården Löka i byn Gundbo. Den slingrar sig genom byarna Näsbyn, Långhed, Vängsbo, Knåda, Roteberg och Ullungsfors för att komma fram till gården Mårtes i Edsbyn.

Det finns nio rastplatser längs vägen med information och historia om byarna och de stora Hälsingegårdarna. Kartan visar var de finns efter vägen.

illustration av Åsa Jägergård, Stora Hälsingegårdars väg

Senast uppdaterad