Biosfärområde - Voxnadalen

Biosfärområde_voxnadalen

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde fungerar som modellområde för hållbar utveckling med lokala perspektiv och initiativ som bidrar till att uppfylla globala målen i Agenda 2030. Att hitta lösningar för hur människor kan leva och verka med hänsyn till naturvärden, miljö och klimat. Det finns 701 biosfärområden fördelade i 124 länder, 7 av dem finns i Sverige. 19 juni 2019 beslutade FN-organet Unesco att utse Voxnadalen till biosfärområde.

Biosfärområde Voxnadalens fokusområden är:

  • Levande vatten
  • Öppet och levande landskap
  • Skogen som hållbar resurs

Besök utställningen på besökscentret Hälsingegård Ol-Anders i Alfta för mer information.

Senast uppdaterad