Välkommen till Biosfärområde Voxnadalen

I juni 2019 utsåg Unesco Voxnadalen till biosfärområde. Som biosfärområde utgör vi i Voxnadalen en del i ett världsomspännande nätverk med uppgiften att bidra till genomförandet av FNs Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hållbar utveckling innebär att vi tillsammans kan säkerställa mänskligt välbefinnande, både idag och för framtida generationer. Här är friska och fungerande ekosystem en grundförutsättning för den samhälleliga utvecklingen och den mänskliga välfärden.

Nytt i biosfärområdet

Karta över Biosfärområde Voxnadalen med illustrationer på djur och naturFörstora bilden

Illustration över Biosfärområde Voxnadalen av Alf Forsblom, Järvsö Naturvårdsbild

Biosfärområde Voxnadalen med stöd från

Ovanåkers kommuns logotyp
Logotyp Ljsudals kommun
Bollnäs kommun logotyp
Region Gävleborgs logotyp
Naturvårdsverkets logotyp

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.