Organisation

Biosfärområde Voxnadalens organisation samordnar själva förvaltningen av Unesco-uppdraget. Organisationen ska vara en neutral samverkansarena vars ändamål är att bedriva verksamhet som främjar en lokal och hållbar utveckling, samt möjliggöra ett brett och lokalt engagemang för biosfärområdets utveckling.

Under perioden 2022 - 2023 ingår följande organisationer i Biosfärområde Voxnadalens styrelse. Styrelsen är ytterst beslutande om biosfärområdets utvecklingsplan.

 • Ovanåkers kommun, Håkan Englund, politisk representant, styrelsens ordförande
 • Ljusdals kommun, Jonny Mill, politisk representant
 • Bollnäs kommun, Erika Engberg, politisk representant
 • Lantbrukarnas Riksförbund Gävleborg, Johan Mittjas
 • Mellanskog, Björn Schols
 • Naturskyddsföreningen Gävleborg, Inga-Lill Carlsson
 • Svenska Jägareförbundet Dalarna Gävleborg, Jan Setterberg
 • Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Olle Berglund
 • Sportfiskarna, Jessica Dolk
 • Gävleborgs Botaniska Sällskap, Stefan Olander
 • Los Byaråd, Dan Lundin

Ovanåkers kommun är juridisk huvudman för organisationen och bidrar med personal och stödfunktioner till ett samordnande biosfärkontor. Biosfärkontoret är bemannat av en koordinator och en projektledare. Grunddriften av ett samordnande biosfärkontor finansieras av Ovanåkers, Ljusdals och Bollnäs kommuner tillsammans med Naturvårdsverket.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Projektledare

Olle Berglund
Tfn: 0271-573 47

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.