Organisation

Biosfärområde Voxnadalens organisation samordnar själva förvaltningen av Unesco-uppdraget. Organisationen ska vara en neutral samverkansarena vars ändamål är att bedriva verksamhet som främjar en lokal och hållbar utveckling, samt möjliggöra ett brett och lokalt engagemang för biosfärområdets utveckling.

Under 2023 ingår följande organisationer i Biosfärområde Voxnadalens styrelse. Styrelsen är ytterst beslutande om biosfärområdets utvecklingsplan.

 • Ovanåkers kommun, Gun-Marie Swessar, politisk representant, styrelsens ordförande
 • Ljusdals kommun, Jonny Mill, politisk representant
 • Bollnäs kommun, Erika Engberg, politisk representant
 • Lantbrukarnas Riksförbund Gävleborg, Johan Mittjas
 • Mellanskog, Björn Schols
 • Naturskyddsföreningen Gävleborg, Inga-Lill Carlsson
 • Svenska Jägareförbundet Dalarna Gävleborg, Jan Setterberg
 • Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Olle Berglund
 • Sportfiskarna, Jessica Dolk
 • Gävleborgs Botaniska Sällskap, Stefan Olander
 • Los Byaråd, Dan Lundin
 • Stora Enso, Erik Rost
 • Fortum, Kent Pettersson/Bertil Planeskog

Ovanåkers kommun är juridisk huvudman för organisationen och bidrar med personal och stödfunktioner till ett samordnande biosfärkontor. Biosfärkontoret är bemannat av en koordinator och en projektledare. Grunddriften av ett samordnande biosfärkontor finansieras av Ovanåkers, Ljusdals och Bollnäs kommuner tillsammans med Naturvårdsverket.

Kontakt

Senast uppdaterad