Unescoansökan /Biosphere nomination form

På denna sida samlar vi ansökan, kartor och andra filer som rör ansökan till Unesco.

On this page we will present the nomination form, maps and other files which are a part of the application to UNESCO.

Bilagor, kartor m.m /Appendices, maps etc

Uppdateras efterhand fram till början av juni, alla filer finns på engelska alternativt både engelska och svenska
Updated continuously until the beginning of June. All files are in English, alternatively both English and Swedish

Appendices

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
AnnexIII-DevelopmentPlanAndOrganisation.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-05-22 16.06
BilagaIII-UtvecklingsplanOchOrgansiation.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-05-30 18.22
AnnexIV-OvanakerEnvironmentalGoals.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-05-22 16.06
AnnexV-LjusdalEnvironmentalGoals.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-05-22 16.06
AnnexVI-BollnasEnvironmentalGoals.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-05-22 16.06
AllEndorsementletters.pdf Pdf, 742.7 kB. 742.7 kB 2018-06-11 17.11

 

Maps

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Overviewmap.pdf Pdf, 692.4 kB. 692.4 kB 2018-05-22 16.09
Zonation map.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-05-22 16.11
Land use map.pdf Pdf, 593.1 kB. 593.1 kB 2018-05-23 10.25
Map of Bedrock.pdf Pdf, 178.8 kB. 178.8 kB 2018-05-22 16.09
Map of Soil types.pdf Pdf, 224.1 kB. 224.1 kB 2018-05-22 16.09
Name of Core Areas.pdf Pdf, 277.4 kB. 277.4 kB 2018-05-22 16.11
Name of Waters.pdf Pdf, 757.9 kB. 757.9 kB 2018-05-22 16.12
Population.pdf Pdf, 758.2 kB. 758.2 kB 2018-05-22 16.09
Communities.pdf Pdf, 635.5 kB. 635.5 kB 2018-05-23 10.25


Pictures (AnnexII - promotion materials)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
alftacentrum.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-01 14.01
frontpagepicture.jpg Jpg, 776.9 kB. 776.9 kB 2018-06-01 14.01
jon-lars.jpg Jpg, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-06-01 14.01
Vasbo.jpg Jpg, 640 kB. 640 kB 2018-06-01 14.01
vangsbo.JPG Jpg, 2 MB. 2 MB 2018-06-01 14.02


Shape-files

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
BRVoxWGS84.zip Zip, 29.6 kB. 29.6 kB 2018-05-22 16.18
BufferVoxWGS84.zip Zip, 391.4 kB. 391.4 kB 2018-06-05 15.32
CoreAreaVoxWGS84.zip Zip, 360.3 kB. 360.3 kB 2018-06-05 15.32
TransVoxWGS84.zip Zip, 52.9 kB. 52.9 kB 2018-06-05 15.32
BRVoxSWEREF1630.zip Zip, 30 kB. 30 kB 2018-05-22 16.18
CoreVoxSWEREF1630.zip Zip, 330.4 kB. 330.4 kB 2018-05-22 17.18
BufferVoxSWEREF1630.zip Zip, 343.7 kB. 343.7 kB 2018-05-22 17.16
TransVoxSWEREF1630.zip Zip, 48.2 kB. 48.2 kB 2018-05-22 17.16

Kontakt

Contact

e-mail: info@voxnadalen.org
tel: +46 271 570 00

Koordinator /Coordinator

Hanna Alfredsson
tel: +46 271 574 24

Senast uppdaterad