Tillgänglighet för voxnadalen.org

Ovanåkers kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur voxnadalen.org uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från voxnadalen.org som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
  • Alla pdf:er är inte tillgängliga.
  • Alla filmer har inte textning, syntolkning eller textalternativ.
  • Koden validerar inte vilket kan leda till oförutsägbara problem.
  • Rubriker, texter, listor och tabeller har ibland inte rätt struktur och kan bli svåra att uppfatta med hjälpmedel.
  • Texter och funktioner har ibland färger med låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
  • Fokusmarkeringen saknas på delar av webbplatsen.
  • Felmeddelande i formulär är ibland otydliga och på engelska.
  • Allt innehåll är inte indelat i sektioner.

Oskäligt betungande anpassning

Ovanåkers kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för voxnadalen.org.

Ovanåkers kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen till 23 september 2020. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) Länk till annan webbplats. har gjort en oberoende granskning av voxnadalen.org

Senaste bedömningen gjordes den 30 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2020.

Kontakt

Kommunvägledningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad