Kontakt

Synpunkter

Att få dina synpunkter är viktigt för våra verksamheter. Det hjälper oss att rätta det som blivit fel och bli tydligare i vår information, reda ut missförstånd, förbättra våra rutiner och utveckla vår verksamhet och organisation.


Information om behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt ärende.

De uppgifter om dig som vi behandlar är din e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Dina personuppgifter kan komma att delas med Ovanåkers kommuns nämnder eller kommunala bolag för att de ska kunna handlägga ditt ärende.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Kommunvägledarna

Tfn 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad