Jour och felanmälan

För akuta ärenden efter kontorstid och felanmälan, använd nedanstående kontaktvägar.

Trafik och gator, vatten och avlopp, snöröjning och vinterväghållning allmänna lekplatser

Ring till telefonnummer 0271-574 44 eller skicka e-post till kommun@ovanaker.se när du vill göra en felanmälan som gäller följande områden.

  • Trafik och gator
  • Vatten och avlopp
  • Snöröjning och vinterväghållning
  • Allmänna lekplatser

Telefonnumret 574 44 är ett tillägg till vårt ordinarie telefonnummer. På kontorstid svarar vår personal och på övrig tid har vi ett samarbete med SOS Alarm.

Om du har ett annat ärende kan du ringa kommunvägledningen, tfn 0271-570 00.

Gatubelysning

Felanmälan på kommunens gatubelysning görs direkt till vår entreprenör NCC.

Tfn: 070-385 71 63, dygnet runt. SMS funkar inte i dagsläget, du behöver ringa in din felanmälan.

Varje stolpe är märkt med ett id-nummer, notera gärna det numret vid felanmälan.

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Om du är hyresgäst hos Alfta-Edsbyns Fastighets AB och upptäckt något fel kan du göra en felanmälan på Aefab.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialjour

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid (kl. 8-16.15) som inte kan vänta kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö eller att en person är utsatt för hot/våld.

Tfn 026-10 02 25

Krisgrupp

Krisgruppen POSOM Länk till annan webbplats. (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) kan hjälpa till med stöd och bearbetning om någon allvarlig händelse inträffar på en skola eller arbetsplats.

POSOM-samordnare kan kontaktas via tfn 112.

Akut hjälp

Senast uppdaterad