Jour och felanmälan

För akuta ärenden efter kontorstid och felanmälan, använd nedanstående kontaktvägar.

Har något gått sönder eller blivit förstört? Har du upptäckt något annat du vill rapportera? Vi är tacksamma om du meddelar eventuella brister så att vi kan åtgärda dem så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss att upprätthålla god standard på våra gator, vägar, utomhusmiljöer, vatten och avlopp.

Felanmälan på webben

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Om du är hyresgäst hos Alfta-Edsbyns Fastighets AB och upptäckt något fel kan du göra en felanmälan på Aefab.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialjour

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid (kl. 8-16.15) som inte kan vänta kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö eller att en person är utsatt för hot/våld.

Tfn 026-10 02 25

Krisgrupp

Krisgruppen POSOM Länk till annan webbplats. (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) kan hjälpa till med stöd och bearbetning om någon allvarlig händelse inträffar på en skola eller arbetsplats.

POSOM-samordnare kan kontaktas via tfn 112.

Akut hjälp

Senast uppdaterad