Jour och felanmälan

För akuta ärenden efter kontorstid och felanmälan, använd nedanstående kontaktvägar.

Kontaktlista för jour och felanmälan
ÄrendeKontaktväg
Felanmälan
Allmänna lekplatser, snöröjning och vinterväghållning, trafik och gator, vatten och avlopp.

Tfn: 0271-574 44

E-post: kommun@ovanaker.se

Felanmälan
Felanmälan på gatubelysning görs till vår entreprenör Elektra Nät.

Varje stolpe är märkt med ett id-nummer, notera gärna det numret vid felanmälan.

0271-274 00 (kl. 8-16.30), E-post info@elektranat.se

Vid akuta ärenden som innebär direkt fara kan jourverksamheten kontaktas på
tfn 020-59 20 00.

Socialjour
Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid (kl. 8-16.15) som inte kan vänta kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö eller att en person är utsatt för hot/våld.
026-10 02 25
Krisgrupp
Krisgruppen POSOMlänk till annan webbplats (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) kan hjälpa till med stöd och bearbetning om någon allvarlig händelse inträffar på en skola eller arbetsplats.
POSOM-samordnare kan kontaktas via 112.

Felanmälan Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Om du är hyresgäst hos Alfta-Edsbyns Fastighets AB och upptäckt
något fel kan du göra en felanmälan på Aefab.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Akut hjälp

Fler telefonnummer för akuta lägen

Senast uppdaterad