Jour och felanmälan

För akuta ärenden efter kontorstid och felanmälan, använd nedanstående kontaktvägar.

Felanmälan

Allmänna lekplatser, vatten och avlopp

Tfn: 0271-574 44
E-post: kommun@ovanaker.se

Snöröjning, vinterväghållning, trafik och gator

Tfn: 070-385 71 63 (NCC journummer)

Gatubelysning

Felanmälan på gatubelysning görs till vår entreprenör Elektra Nät. Varje stolpe är märkt med ett id-nummer, notera gärna det numret vid felanmälan.

Tfn 0271-274 00 (kl. 8-16.30)
E-post info@elektranat.se

Vid akuta ärenden som innebär direkt fara kan jourverksamheten kontaktas på tfn 020-59 20 00.

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Om du är hyresgäst hos Alfta-Edsbyns Fastighets AB och upptäckt något fel kan du göra en felanmälan på Aefab.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialjour

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid (kl. 8-16.15) som inte kan vänta kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö eller att en person är utsatt för hot/våld.

Tfn 026-10 02 25

Krisgrupp

Krisgruppen POSOM Länk till annan webbplats. (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) kan hjälpa till med stöd och bearbetning om någon allvarlig händelse inträffar på en skola eller arbetsplats.

POSOM-samordnare kan kontaktas via tfn 112.

Akut hjälp

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.