POSOM-gruppen

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. POSOM-gruppen kan hjälpa till med stöd och bearbetning om någon allvarlig händelse inträffar på en skola eller arbetsplats. Vid större händelser kan gruppen ordna ett eller flera stöd- och informationscenter.

POSOM-gruppen består av representanter från räddningstjänsten, kommunen, kyrkorna, primärvården, skolhälsovården, barnomsorgen, polisen, socialtjänsten, frivilliga resursgruppen och övriga. Dessa personer kallas in av någon representant för gruppen vid behov, t.ex. vid olyckor, bränder, plötsliga dödsfall osv. och kan vara stödpersoner för individer eller familjer.

POSOM-gruppens medlemmar har ett personligt intresse för att vara med och får fortlöpande vidareutbildning för uppgiften.

POSOM-gruppen nås via 112.

Senast uppdaterad 2019-11-01 08.39