POSOM-gruppen

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. POSOM-gruppen kan hjälpa till med stöd och bearbetning om någon allvarlig händelse inträffar på en skola eller arbetsplats. Vid större händelser kan gruppen ordna ett eller flera stöd- och informationscenter.

POSOM-gruppen består av representanter från olika verksamheter i samhället. Dessa personer kallas in av någon representant för gruppen vid behov, t.ex. vid olyckor, bränder, plötsliga dödsfall osv. och kan vara stödpersoner för individer eller familjer.

POSOM-gruppens medlemmar har ett personligt intresse för att vara med och får fortlöpande vidareutbildning för uppgiften.

POSOM-gruppen nås via 112.

Senast uppdaterad