Kontakt

Brandsäkerhet

Räddningstjänsten i Ovanåkers kommun jobbar aktivt med brandförsvar och säkerhet. Vi vill ha invånare som kan känna trygghet för sitt liv, sin hälsa och miljö. Därför är det viktigt att det olycksförebyggande arbetet och informationen till er som vistas och bor i kommunen ska fungera så bra som möjligt.

Om olyckan är framme är det viktigt att veta hur du gör för att minimera skadorna.

Om det börjar brinna:

  1. Varna människor som är i fara
  2. Rädda liv
  3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
  4. Släck branden om det är möjligt
  5. Stäng inne branden/stäng dörren
  6. Ner under röken om det är rökfyllt, kryp eller åla er ut
  7. Möt räddningstjänsten och informera

Kontakt

Räddningstjänsten

Snickarvägen 2
828 32 Edsbyn
Tfn 0278-54 00 00 vx
Skicka e-post

Senast uppdaterad