Nödsituation 112

Telefonnummer 112 är Sveriges nödnummer. Det går alltid att ringa 112 i en nödsituation, var man än befinner sig i landet.

En larmoperatör tar emot telefonsamtalet och kan larma ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, sjöräddning eller kopplar dig till giftinformation och jourhavande läkare.

Med hjälp av telefonnumret kan operatören se från vilken adress samtalet kommer. Vid larmning från mobiltelefon slår du 112 utan riktnummer.

Numret ska användas vid akuta nödlägen när det är fara för liv, egendom eller miljö. Alla som upptäcker eller får kännedom om en brand eller annan olycka som kan innebära fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljö är skyldiga att varna och alarmera.

Du är skyldig att kalla på hjälp under förutsättning att de som är på olycksplatsen inte klarar av att hantera situationen.

Att tänka på när du ringer 112

 • Tala utförligt om vad som har hänt
 • Tala om vem du är och varifrån du ringer
 • Tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer

Första hjälpen

Det är de första minuterna efter en olycka som är avgörande för om den skadade kommer att överleva och hur allvarliga följderna av olyckan blir.

Några råd

 • Behåll lugnet
 • Om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen
 • Fördela arbetsuppgifterna
 • Ge första hjälpen
 • Varna andra som kan utsättas för fara

Kontrollera

 • Medvetande - Andas personen själv? - Lägg i framstupa sidoläge. - Stanna hos personen
 • Andning - Om andningen upphört, ge mun-till-mun-andning
 • Puls - Känn efter på sidan av halsen att pulsen slår.

Senast uppdaterad