Kontakt

Eldning utomhus

Från och med 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Detta enligt en ändring som gjorts i Avfallsförordningen (SFS 2020:614). Kommunfullmäktige har nu beslutat om att göra ett undantag från förbudet. Tänk på att undantaget endast gäller trädgårdsavfall och att det fortfarande inte är tillåtet att elda annat avfall som pappersmaterial eller miljöfarliga ämnen såsom gummiprodukter, kemikalier, plaster, batterier med mera.

Hur trädgårdsavfallet ska hanteras

Den nya ändringen i avfallsförordningen (SFS 2020:614) säger att mat- och trädgårdsavfall ska sorteras separat och materialåtervinnas. Det innebär att trädgårdsavfallet ska tas om hand på något av följande sätt:

 1. Genom att själv lämna trädgårdsavfallet till kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Genom att teckna abonnemang hos Borab för hämtning av trädgårdsavfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Genom att själv kompostera avfallet på den egna tomten

  Kommunfullmäktige har i lokala föreskrifter beslutat om undantag från kravet på materialåtervinning genom att tillåta hantering enligt punkt 4. Undantaget gäller enbart trädgårdsavfall och därför gäller även i fortsättningen att eldning av annat avfall t.ex. målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast eller annat avfall inte är tillåtet.

 4. Torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för kompostering får eldas om det kan ske utan olägenhet och inte strider mot utfärdat eldningsförbud vid brandrisk (enligt beslut i KF 2024-05-06 görs undantag från Avfallsförordningen).

Allmänna sammankomster med eldning

För valborgsmässoeldar och annan eldning på allmän plats kan tillstånd krävas från polismyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

All eldning ska anmälas

All eldning behöver anmälas till Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta för att räddningstjänsten ska vara medveten om att eldningen sker och var den sker, utifall de skulle få in larm om rökbildning från platsen eller om något annat skulle hända under tiden elden är tänd. I anmälan anges tändningstid, kontaktperson samt adress till platsen.

Checklista vid eldning utomhus

 • Räddningstjänsten ska alltid informeras. (anmäl här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 • Ansvarig person ska finnas utsedd. Personen ska lämna uppgifter om plats och tändningens tid samt meddela personens kontaktuppgifter.
 • Övrigt avfall (gummiprodukter, kemikalier, plaster, batterier etc) får inte eldas.
 • Pappersmateriel får inte eldas (papper kan flyga hundratals meter och orsaka bränder).
 • Eldningen får inte störa grannar eller annan omgivning.
 • Se alltid till att ha begränsningslinje för att hindra brandspridning. Det kan vara vägar, plöjningar, vatten eller rikligt våt mark.
 • Kom ihåg att bevaka och kontrollera eventuella gnistregn.
 • Var alltid observant på vindriktning. Undvik eldning vid stor vindstyrka. Kom ihåg att vindriktning och vindstyrka kan ändras snabbt.
 • Kom ihåg att ha tillgång till manskap och släckutrustning på platsen.
 • Lämna aldrig platsen under eldningen.
 • En eldning kan sätta ny fart efter åtskilliga dygn, speciellt vid värme, torka och blåst. Se därför till att kontrollera elden även efter att den är släckt.
 • Elda aldrig närmaste tid efter ett åskväder. Det kan innebära att räddningstjänsten får rycka ut i onödan i tron att blixten slagit ner.
 • Det är den som tänder som alltid bär huvudansvaret ända tills eldningen definitivt upphört.
 • Eldningen ska alltid vara godkänd av markägaren.
 • All eldning sker på egen risk.

Kontakt

Räddningstjänsten

Snickarvägen 2
828 32 Edsbyn
Tfn 0278-54 00 00 vx
Skicka e-post

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad