Kontakt

Eldning utomhus

Under våren och sommaren förekommer det mycket eldning utomhus. Det är en tid då bränder ofta uppkommer. Många gånger beror det på dålig planering och okunnighet.

För att undvika oförutsedda bränder och skador är det viktigt att se över sin eldning och planera säkert. Om du ska elda utomhus måste du tänka på följande:

 • Eldningen ska anmälas till räddningstjänsten.
 • Ansvarig person ska finnas utsedd. Personen ska lämna uppgifter om plats och tändningens tid samt meddela personens kontaktuppgifter.
 • Miljöfarliga ämnen får inte eldas (gummiprodukter, kemikalier, plaster, batterier etc).
 • Pappersmateriel får inte eldas (papper kan flyga hundratals meter och orsaka bränder).
 • Eldningen får inte störa grannar eller annan omgivning (Miljökontoret bör kontaktas vid eldning inom tätort).
 • Se alltid till att ha begränsningslinje för att hindra brandspridning. Det kan vara vägar, plöjningar, vatten eller rikligt våt mark.
 • Kom ihåg att bevaka och kontrollera eventuella gnistregn.
 • Var alltid observant på vindriktning. Undvik eldning vid stor vindstyrka. Kom ihåg att vindriktning och vindstyrka kan ändras snabbt.
 • Kom ihåg att ha tillgång till manskap och släckutrustning på platsen.
 • Lämna aldrig platsen under eldningen.
 • En eldning kan sätta ny fart efter åtskilliga dygn, speciellt vid värme, torka och blåst.
 • Elda aldrig närmaste tid efter ett åskväder. Kan innebära att räddningstjänsten får rycka ut i onödan i tron att blixten slagit ner.
 • Det är den som tänder som alltid bär huvudansvaret ända tills eldningen definitivt upphört.
 • Eldningen ska alltid vara godkänd av markägaren.
 • Vid brandrisk 5 och 5 E (mycket stor brandrisk) råder automatiskt eldningsförbud.
 • All eldning sker på egen risk. Räddningstjänsten ger inte tillstånd till eldning, men vi ger gärna råd inför eldning.

Kontakt

Räddningstjänsten

Snickarvägen 2
828 32 Edsbyn
Tfn 0278-54 00 00 vx
Skicka e-post

Senast uppdaterad