Kontakt

Frivilliga organisationer

I kommunen finns en frivillig resursgrupp (FRG) som organiseras av Ovanåkers civilförsvarsförening. Gruppen kallas in om någon extraordinär händelse uppstår.

Det kan handla om att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp (FRG) består av personer från olika frivilligorganisationer. Det är personer med erfarenhet, utbildning och som har goda förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Om du är intresserad av att veta mer om FRG eller vill bli medlem i kommunens FRG-organisation kan du kontakta FRG-ansvarig i kommunen.

Källa: Civilförsvarsförbundet

Senast uppdaterad